Examensarbete utomlands?  

Jenni gjorde sitt exjobb på Hamburgs tekniska universitet. I fokus stod analyser av avloppsvatten från tankar på ett kryssningsfartyg innan och efter speciell behandling. 

Hur gick du tillväga för att få ett exjobb och varför hamnade du på Hamburgs tekniska universitet?

Jag ville göra mitt exjobb utomlands och områdena hav och miljö var mest aktuellt för mig. Jag tog reda på vilka universitet som hade ett erasmusutbyte med LiU och på den listan hittade jag TUHH. Det verkade vara ett bra universitet som dessutom låg i en hamnstad. Jag tog kontakt med huvudansvarig professor för kemiavdelningen. Han var positivt inställd och skickade en lista på pågående projekt där ett intressant projekt om Östersjön fanns med. Jag tog kontakt med ansvarig och fick berätta om min bakgrund. De behövde hjälp med ett delprojekt och på den vägen är det.

Vad var roligast med ditt exjobb och vilka var utmaningarna?

Det roligaste var att få delta i ett så stort forskningsprojekt där det kändes som att min insats faktiskt gjorde skillnad. Jag hade väldigt fria händer då det inte fanns någon färdig beskrivning eller metod för mitt delprojekt. Under rådgivning med projektansvarig fick jag ta ansvar för hela processen. Allt från val av analysmetod, inköp av material och kemikalier, uppsättning av metoden, försöksplanering och datahantering. Det gjorde det hela väldigt autentiskt, både väldigt utmanande och roligt på samma gång.

Vilka tips skulle du ge till KA-studenter som har exjobbet framför sig?

Jag tror det är viktigt att hitta ett exjobb som känns intressant, det gör det hela så mycket lättare och roligare. Att göra sitt exjobb innebär mycket hårt arbete och kan vara rätt stressigt. Men om det man gör är intressant och spännande är det värt allt arbete och alla timmar.

Rent praktiskt skulle jag rekommendera att inte skjuta på saker till sista sekund och att föra någon form av anteckningar, över det man gör. På så sätt kan man alltid gå tillbaka och vad man gjorde när.