Faktorer i omgivningen som underlättar respektive hindrar att personer använder och får nytta av hjälpmedel

Jag deltar i ett doktorandprojekt där projektets syfte är att studera 150 unga vuxna och vuxna med funktionsnedsättning och deras erfarenheter av att använda något hjälpmedel såsom elektrisk rullstol, armprotes eller elektroniskt planeringshjälpmedel.

Hjulskuggor

Frågeställningar

i) vilka faktorer i omgivningen påverkar användningen av hjälpmedel;
ii) vilken betydelse dessa faktorer har, underlättande eller hindrande, för användningen av hjälpmedel;
iii) i hur stor omfattning omgivningsfaktorer inverkar på möjligheten att använda sitt hjälpmedel;
samt,
iv) vad som är gemensamt respektive skiljer sig i inverkan från omgivningsfaktorer beroende på typ av hjälpmedel; hos personer som använder elektrisk rullstol, armprotes eller elektroniskt planeringshjälpmedel.

Studien är ett samarbete med universitetslektor Liselotte Hermansson, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet; Örebro Läns Landsting, Habilitering och hjälpmedel, Örebro; Centrum för klinisk forskning Dalarna, Falun, och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala.

Finansiering sker med medel från Regionala forskningsrådet i Uppsala- och Örebroregionen.

KontaktVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll