Fakultetsstyrelsen vid Filosofiska fakulteten

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Filosofiska fakulteten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fakultetens grund- och forskarutbildning samt forskning. 

Mandatperiod: 2018-2020

Ledamöter i fakultetsstyrelsen

Ordförande

Karin Axelsson, dekan, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Vice ordförande

Mathias Broth, prodekan, professor, Institutionen för kultur och kommunikation

Övriga företrädare för verksamheten

Åsa Danielsson, prodekan, biträdande professor, Institutionen för Tema
Mattias Arvola, universitetslektor, Institutionen för datavetenskap
Asta Cekaite, professor, Institutionen för Tema
Henrik Danielsson, biträdande professor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Eva Hemmungs Wirtén, professor, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Stefan Jonsson, professor, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Företrädare för samhälls- och yrkeslivet

Carl Schlyter, Riksdagsledamot (MP)
Lena Adamson, Skolforskningsinstitutet

Företrädare för de studerande

Linn Lama, grundutbildning
Izabella Strömberg, grundutbildning
Mark Granberg, forskarstuderande

Fackliga representanter, adjungerade

SACO: Carine Signoret
OFR/S: Rowena Sarinas Bladh

Suppleanter

Marianne Abramsson, universitetslektor, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ali Ahmed, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Anna Fogelberg Eriksson universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Henrik Nehler, universitetslektor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Karin Osvaldsson Cromdal, universitetslektor, Institutionen för Tema
Per Simfors, universitetslektor, Institutionen för kultur och kommunikation
Malin Thor Tureby, biträdande professor, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Mattias Villani, professor, Institutionen för datavetenskap

Företrädare för samhälls- och yrkeslivet, suppleanter

Suad Ali, (Migrationsverket, LiU alumn 2016, ers för Carl Schlyter)
Fredrik Johnson (ActiPro Events, ers för Lena Adamson)

Företrädare för de studerande, suppleanter

Åsa Henlöv, grundutbildning, ers för Linn Lama
Sofia Löfberg, grundutbildning, ers för Izabella Strömberg

Fackliga representanter, adjungerade, suppleanter

SACO: vakant
OFR/S: Magnus Dahlstedt

Länk till fakultetsstyrelsens interna sida

Fakultetsstyrelsens mötestider 2018

Tid: 08:30- ca 16

Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping

Datum:

1 februari
8 mars
18 april (obs! onsdag)
31 maj
20 september (Norrköping)
25 oktober
15 november
13 december (jullunch på em)

Underlag in:

24 januari
28 februari
10 april
23 maj
12 september
17 oktober
7 november
5 december

Ordförande, vice ordförande och sekreterare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll