Fakultetsstyrelse och ledning vid Medicinska fakulteten

Här finner du information om fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten. Längre ner på sidan finns också information om fakultetsledningen samt kontaktuppgifter.

  

Medicinska fakultetens organisation

Dekanus är fakultetsstyrelsens ordförande och vice ordförande i styrelsen är prodekanus Margareta Bachrach-Lindström. Fakultetsstyrelsen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom Medicinska fakulteten. Fakultetsstyrelsens mandattid är tre år. Nuvarande mandatperiod går ut 2017-12-31.

Ledamöter i fakultetsstyrelsen 2015-2017

Johan Dabrosin Söderholm, ordförande
Fredrik Elinder
Margareta Bachrach Lindström
Tiny Jaarsma
Lena Jonasson
Björn Gerdle
Marie Larsson

Företrädare för allmänintressen

Boel Andersson-Gäre
Jan Marcusson

Övriga lärare

Paul Erixson

Studenter

Matilda Strömberg
Paulina Guillén
Caroline Bivik

Facklig representant, adjungerad

Ingo Hölscher (OFR)
Elisabeth Larsen-Cederström (SACO)

Suppleanter

David Engblom
Johanna Dahlberg
Christina Samuelsson
Elin Ekbladh
Mårten Segelmark
Toste Länne
Kajsa Holmgren Peterson

Företrädare för allmänintressen, suppleanter

Krister Björkegren
Magnus Janzon

Övriga lärare, suppleant

Eva Uebel

Studenter, suppleanter

Marcus Norberg
Axel Lund
Mehrnaz Zeitooni

Fackliga representanter, adjungerade, suppleanter

Rowena Sarinas Bladh (OFR)
Annika Stenberg (OFR)
Elisabeth Larsen Sederström (SACO)

Uppdraget

Fakultetsstyrelsen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom Medicinska fakulteten.

Instruktion för fakultetstyrelserna vid Linköpings universitet fr o m 2012

Arbetsordning

Fakultetsstyrelsens mandattid är tre år. Nuvarande mandatperiod går ut 2017-12-31.

Mer information

För mer information, handlingar och protokoll från tidigare möten, klicka här.

 

Fakultetsledningen

I fakultetsledningen ingår dekanus Johan Dabrosin Söderholm, prodekanus Margareta Bachrach-Lindström och prodekanus Fredrik Elinder. Kanslichef Anette Philipsson medverkar också vid ledningens sammanträden.

Dekanus Johan D. Söderholm

Johan Dabrosin Söderholm är professor i kirurgi. Hans forskning handlar om uppkomstmekanismer för sjukdomsgruppen kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, framför allt Crohns sjukdom och ulcerös coli.

Prodekanus Fredrik Elinder

Fredrik Elinder är professor i molekylär neurobiologi och ordförande i Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten. 

Prodekanus Margareta Bachrach-Lindström

Margareta Bachrach-Lindström är docent i omvårdnad och ordförande Utbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten. Hon har tidigare varit föreståndare för Didacticum.

Kanslichef Anette Philipsson

Anette Philipsson är chef för fakultetskansliet och för gruppcheferna på Studentenheten, Core Facility och Clinicum. Förutom det dagliga ledningsarbetet ingår hon i fakultetsledningen, flera organ för samverkan mellan Region Östergötland och LiU samt i LiU:s kanslichefsgrupp som under ledning av planeringsdirektören förbereder underlag till beslut åt rektors ledningsråd.

Kontakter fakultetsledning

Länkar

Relaterat innehåll