Familjehemsvård ur etnicitets-perspektiv: rekrytering av familjer och placering av barn och ungdomar

Projektets syfte är att studera den kommunala familjehemsvården ur ett etnicitetsperspektiv. I projektet studeras hur etnicitet tillskrivs betydelse vid rekrytering av familjehem och vid placering av barn i familjehem.

Studien genomförs med kvalitativa metoder, i huvudsak intervjuer med familjehemssekreterare och socialsekreterare samt deltagande observationer vid informations- och utbildningsmöten.

Forskningsfinansiär

Norrköpingsfonden

Tidsram

2014-2016

Medverkande forskareVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll