Färre sökande till LiU

Det är färre som söker högskoleutbildning inför hösten jämfört med för ett år sedan, både på Linköpings universitet och i landet. LiU:s andel av det totala antalet förstahandssökande till utbildningsprogram i landet ökar dock något.

studiebildNär ansökningstiden gick ut den 18 april hade totalt 367 515 anmälningar kommit in till de utbildningar som startar runtom i landet i höst. Det innebär en minskning med drygt två procent.

– Trenden med minskat söktryck fortsätter, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.

Till Linköpings universitet finns totalt 40 472 sökande. Antalet sökande som väljer LiU i första hand är 13 587, en minskning med drygt två procent jämfört med ifjol. Ändå ökar LiU:s andel av det totala antalet förstahandssökande till program i landet från 5,07 procent i fjol till 5,16 i år.

Filosofiska fakulteten uppåt

Förändringarna varierar mellan de olika fakulteterna. På Filosofiska fakulteten ökar antalet förstahandssökande med två procent, där en bidragande orsak är det nya samhällsplanerarprogrammet med 90 förstahandssökande. Starka kort som utbildningarna till psykolog, socionom och civilekonom fortsätter att öka, samtidigt som bland annat utbildningsprogrammet i statistik och dataanalys ökar antalet förstahandssökande med 60 procent.

Tekniska fakulteten ligger totalt sett på samma nivå som förra året. Man backar tre procent när det gäller förstahandssökande till civilingenjörsprogrammen, men kan glädjas över rejäla lyft för utbildningarna i elektronikdesign och mjukvaruteknik. Samtliga högskoleingenjörsprogram har fler förstahandssökande än ifjol.

Medicinska fakulteten tappar totalt nära nio procent förstahandssökande till utbildningsprogrammen på grundnivå. Det påverkar i princip alla utbildningar – med ett undantag. Läkarutbildningen fortsätter att locka fler förstahandssökande.

På lärarutbildningarna minskar antalet förstahandssökande med sju procent. Det är dock stora variationer mellan olika inriktningar. Antalet förstahandssökande till förskollärare och grundlärare med inriktning mot fritidshem minskar med 22 resp 25 procent, medan exempelvis antalet förstahandssökande till grundlärare i åk 4-6 ökar med 20 procent.

Tio mest populära utbildningarna

De tio utbildningar mest flest förstahandssökande vid Linköpings universitet är följande:

1. Civilekonom 629
2. Läkare 540
3. Socionom 433
4. Sjuksköterska 420
5. Psykolog 393
6. Civilingenjör i industriell ekonomi 391
7. Personal- och arbetsvetenskap 319
8. Fysioterapeut 246
9. Förskollärare 238
10. Systemvetenskap 230