Färre söker till LiU

Antalet sökande till höstens utbildningar minskar i hela landet.
Samma trend finns på Linköpings universitet. Samtidigt ökar intresset för flera utbildningar vid LiU, däribland lärarprogrammen.

Bild från Campus Valla 2013. Foto David EinarFoto: David Einar Nygren– Vi ser en positiv trend där. På två år har antalet förstahandssökande – alltså de som väljer LiU i första hand – ökat med nästan 15 procent, säger utbildningsdirektör Lena Pettersson.

Det är bland annat utbildningarna för lärare i grundskola och på fritidshem, specialpedagoger och ämneslärare i gymnasiet som ökar, enligt färska siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Läkarprogrammet populärt

Flest förstahandssökande per plats vid Filosofiska fakulteten har precis som tidigare bland annat Psykologprogrammet, Socionomprogrammet, Civilekonom- och Affärsjuridiska programmen. Samtidigt minskar antalet sökande på flera av dem. Läkarprogrammet vid LiU är med på topp 20-listan över landets mest sökta utbildningar och här har också antalet förstahandssökande ökat sedan förra året.

Ansökningarna till civilingenjörsprogrammen vid LiU minskar med två procent, medan antalet sökande till basåret och till flera masterprogram på Tekniska fakulteten ökat.

Nationellt sett har antalet anmälningar till höstens kurser och program minskat med 2,4 procent jämfört med förra året. Enligt UHR är det en väntad nedgång som beror på demografiska förändringar. Antalet unga under 25 år har minskat.

Förstahandsvalen mest intressanta

Motsvarande siffra för LiU vad gäller det totala antalet sökande är 4,9 procent.

– Den siffran säger inte så mycket eftersom det händer mycket under hela ansökningsprocessen. Det som är intressant är hur många som verkligen påbörjar studierna i höst. Därför är vi mer intresserade av att titta på hur många som väljer LiU som förstahandsval eftersom det visar deras intresse för just vårt universitet. Och här har inte siffrorna sjunkit så mycket jämfört med förra året, bara drygt två procent. Men självklart ska vi göra en mer grundläggande analys av den generella minskningen, kommenterar Lena Pettersson.

UHR