Fem miljoner kronor till forskning om klimat i låginkomstländer

Anders Hansson är en av de forskare som beviljas medel för forskning kring klimat- och miljöförändringar i låginkomstländer. Han ska studera biomassans roll i Tanzania.

TanzaniaProjektet ”Motstridiga ambitioner för användning av biomassa – Sverige, Tanzania och världen” beviljades 5,2 miljoner kronor i stark konkurrens med andra sökande. Det är ett av tio projekt som får pengar av Vetenskapsrådet, Sida och Formas.

Konsekvenser av BECCS

Anders Hansson och hans kollegor ska studera om – och hur – nettonegativa utsläpp av växthusgaser kan skapas genom storskalig förbränning av biobränsle, så kallad bio-CCS (BECCS). Man tar alltså bort redan gjorda utsläpp.

– BECCS tillskrevs en avgörande betydelse för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Men det saknas nästan helt forskning om vilka konsekvenser denna teknik kan få för matproduktion, konflikter och markanvändning. Om det ens är rimligt att förlita sig på den för att nå klimatmålen, säger Anders Hansson.

Syftet med bidraget är att studera hur man kan lindra och hantera klimat- och miljöförändringar i låginkomstländer och är tänkt att stärka den svenska forskningen inom hållbarhet och resiliens med särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer.

Bidragen finansieras med regeringens biståndsmedel – som kanaliseras via Vetenskapsrådet och Sida – samt av Formas forskningsanslag.

Bidraget delas ut under en treårsperiod.

Kontakt

Nyheter från LiU