Fem nya ledamöter i LiU:s styrelse

Regeringen har utsett styrelseledamöter till landets universitet och högskolor för de kommande tre åren. För LiU handlar det om fem nya ledamöter. Och ordförande Lena Sommestad tillträdde så sent som i december förra året.

Lena Sommestad 2016. Foto Länstyrelsen Halland- Som ny ordförande är jag är väldigt imponerad av det jag har fått se och lära om Linköpings universitet under de här första månaderna säger Lena Sommestad. Jag har varit aktiv inom universitetsvärlden i mitt tidigare yrkesliv och kan se att det hänt mycket, bland annat inom internationalisering, IT och samverkan. Linköpings universitet har utvecklats starkt. Det är spännande att se bredden.
- Jag ser också ett stort fokus på studentfrågor. Den omflyttning man nu gör på Campus Valla för det nya studenthuset är ett exempel på det.

Lena Sommestad är sedan 2014 landshövding i Halland. Till yrket är hon professor i ekonomisk historia från Uppsala universitet, mellan 1998 och 2002 arbetade hon som chef för Institutet för Framtidsstudier och därefter som miljöminister i den socialdemokratiska regeringen 2002 till 2006. På meritlistan står också folkhögskolelärare, journalist och tre år som vd för Svensk Fjärrvärme. Hon ha varit riksdagsledamot och ordförande för det Socialdemokratiska kvinnoförbundet.
- Jag hoppas att jag ska kunna bidra med kunskap från många olika sektorer. Universitetsbakgrunden gör att jag har förståelse för verksamheten, även om mycket är nytt och förändrat. Från min bakgrund inom politiken, förvaltningen och näringslivet hoppas jag kunna ta med mig ett utifrånperspektiv för diskussion i styrelsen.

Fem nya externa ledamöter

Regeringen har nu utsett externa styrelseledamöter till 30 statliga universitet och högskolor för perioden 1 maj 2017 till 30 april 2020. Totalt handlar det om 236 personer varav hälften är helt nya namn. För LiU handlar det om fem helt nya externa ledamöter.
- Det har alltid funnits ett kollegialt styre på svenska universitet där lärare och studenter är väldigt viktiga, säger Lena Sommestad. När det gäller de externa ledamöterna är det viktigt med bredd i kompetensen för att bidra till verksamheten vid alla fakulteter. Ledamöternas förmåga till omvärldsanalys för det strategiska arbetet och framtida utmaningar ska matchas mot den interna kompetensen.

För Linköpings universitet har följande ledamöter förordnats:

  • Utvecklingsstrateg Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län (ny)
  • Tf generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, vikarierande generaldirektör för Transportstyrelsen, tidigare generaldirektör för VTI (ny)
  • F. rektor Jan-Håkan Hansson, docent i socialt arbete och tidigare rektor vid Ersta Sköndal högskola (ny)
  • Programchef Kjell Åke Hansson, programchef på Sveriges Radio P4 Göteborg, tidigare vd för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs. (ny)
  • Affärsområdeschef Dan Jangblad, Saab
  • Landshövding Lena Sommestad, (ordförande)
  • Platschef Ulrika Unell, Ericsson Linköping (ny)
  • F. generaldirektör Kerstin Wigzell

 Lena Sommestad har fått framföra sina synpunkter till nomineringskommittén men det är kommittén som därefter självständigt har sammanställt förslag för beslut av regeringen, ett beslut som hon är nöjd med.
- Ja, absolut! Här finns kompetens, bredd och många erfarenheter bakom varje person och här finns stor variation i utbildning och position. En skillnad mot tidigare är att det här blir en något mer nationell styrelse än tidigare då den var mer regional. Det ställer krav på styrelsen att inte tappa de viktiga regionala perspektiven.

I grunden en kontinuitet

Av totalt åtta externa ledamöter i styrelsen är fem helt nya, ordförande Lena Sommestad tillträdde så sent som i december efter att företrädaren, Anna Ekström, under hösten 2016 utsetts till gymnasie- och kunskapsminister. Kommer det att påverka arbetet i styrelsen att så många är nya?
- Varje styrelse förändras med sina ledamöter, man lyssnar på dem och de tar med sina erfarenheter från tidigare. I grunden finns dock en kontinuitet, så det kommer inte att ske något dramatiskt. Men självklart kommer de att påverka arbetet, det är ju deras roll.

Vad ser du som universitetets viktigaste uppgift att jobba med framöver?
- Att fortsätta vara ett innovativt och framtidsinriktat universitetet med stort engagemang bland medarbetare och studenter. Universitetet bärs av forskare, lärare och studenter, genom styrning och ledning ska man ta var på den kraften och utveckla den.
- Ett annat viktigt uppdrag för styrelsen är att föreslå rektor för regeringen. Nu är Helen Dannetun på förslag. Hon har ett starkt stöd och det finns stort förtroende för henne, det ger kontinuitet och en stark grund att stå på.