Fem nya Norrköpings-projekt

Norrköpings fond för forskning och utveckling har fördelat sex
miljoner kronor på fem forskningsprojekt, samtliga med anknytning till LiU och Campus Norrköping.
Spårvagn på bro i NorrköpingFoto: Martin LjungqvistSedan 2012 har Norrköpings kommun stöttat forskning och utveckling som utvecklar Norrköping, leder till en högre utbildningsnivå i kommunen eller stärker utbildningen och forskningen vid Campus Norrköping. I denna sjätte utlysning fanns sex miljoner att fördela. Totalt kom det in 27 ansökningar på tillsammans 33,7 miljoner kronor.

Två projekt fick denna gång 1 miljon kronor vardera:
Ett projekt som ska utveckla ett komplett radio- och radarsystem, där både hård och mjukvara ska ingå, och som kan användas såväl av företag som i undervisningen. Mottagare är Adriana Serban och Qin- Zhong Ye, båda universitetslektorer vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Klimatsäkert och hållbart

Det andra projektet handlar om planering för ett klimatsäkert och hållbart Norrköping. Med hjälp av Norrköpings beslutsarena och Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR:s, kompetens kring klimatförändringar och metoder för deltagande ska en plattform byggas för hur kommunen strategiskt kan hantera de utmaningar som uppstår kring klimatförändringarna. Mottagare här är Mattias Hjerpe, Föreståndare CSPR, Erik Glaas och Sofie Storbjörk, CSPR och Jimmy Johansson, C-research.

Ytterligare tre projekt som får medel är Gröna broar - gestaltning som väg till samhällsdialog kring hållbarhet, Effektiv utformning av Norrköpings resecentrum samt Morgondagens konstpublik - ett digitalt verktyg för att arbeta med barn och ungdomar inom samtidskonst.

Publicerad  2015-06-02