Filmer om ITN och Campus Norrköping

Filmer och bildspel

Under Corona-pandemin har kommuner och regioner till stor del fått ändrade förutsättningar för beslutsfattande. Johan Wänström, statsvetare och forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har undersökt detta.
Läs mer >>

Antzela Kosta LiU spikar upp sin avhandling på LiU Campus Norrköping, med titeln: "Age of Information aware Communication Systems: 
Modelling and Performance Analysis".
Läs mer >>

 

Industrins kontrollrum består ofta av en vägg av lysande och blinkande skärmar som visar olika delar i processen. Veronika Domova har i sin doktorsavhandling sökt efter en smartare kontrollrums-design, bättre anpassad till våra mänskliga förmågor.
Läs mer >>

Professor Xavier Crispin bjuder in kollegor, företag och organisationer att vara med på den spännande resan mot batterier av den billiga råvaran lignin som är en restprodukt vid kemisk tillverkning av pappersmassa.
Läs mer >>

Sikta på ett yrkesliv i hetluften! Utveckla framtidens flygsektor eller jobba som logistiker inom andra verksamheter. Välkommen till en nischad utbildning med breda karriärmöjligheter.
Läs mer >>
Utbildningen Grafisk design och kommunikation: Vill du jobba på reklambyrå, produktionsbyrå, inhousebyrå eller kanske rentav driva eget inom reklam och design?
Läs mer
Mina Shiran Chaharsoughi försvarar sin avhandling med titeln ”Hybrid Plasmonics for Energy Harvesting and Sensing of Radiation and Heat”.
Organisk fotonik och nanooptik

För första gången har en mjuk och töjbar termoelektrisk modul skapats i ett organiskt kompositmaterial.
Läs mer


Den visuella forskningskommunikationen står inför en revolution. Vi har myntat ett nytt begrepp: Exploranation.
Läs mer