Fler kommunala uppdrag stärker studenter

I Norrköping har ett mångårigt samarbete med LiU lett till att
studenter på allt fler utbildningar involveras i projekt som Norrköpings kommun behöver hjälp med.
Studenter på terassen med utsikt mot arbetets museum, Norrköping– För mig har det här betytt jättemycket. För det första får jag en extrainkomst men allra viktigast är att jag fått komma ut i arbetslivet, lärt mig en massa och har lite mer att sätta på mitt CV.
Jonas Andersson läser på masterprogrammet Samhälls- och välfärdsstudier och har det senaste året haft två studentuppdrag från Norrköpings kommun.

Jonas Andersson, masterprogrammet Samhälls- och välfärdsstudierDet ena handlade om att göra en statusanalys av de kommunala skolbiblioteken för att ta reda på om alla skolor lever upp till skol- respektive bibliotekslagen. Uppdrag nummer två var att göra en analys av klimatpåverkan på kommunens livsmedelsinköp, till exempel vilka kontinenter frukten som köps in kommer ifrån, eller om fisk som köps in är miljömärkt för certifierat hållbart fiske.
Under 2014 utfördes 16 betalda studentuppdrag för Norrköpings kommuns räkning. I tid har det rört sig om mellan tio timmar och upp till 15 veckors jobb.

Lyskraft

Allt fler utbildningar involveras. Bredden på uppdragen har ökat och fler studenter hör själva av sig med förslag på uppdrag de vill göra för kommunen, säger Kristina Lyngenberg, samverkansutvecklare vid LiU Samverkan.
SKA-programmet (Samhälls- och kulturanalys), masterprogrammet i statsvetenskap och statistikutbildningen är ofta använda.

Uppdragen sker inom ramen för samverkansprojektet Lyskraft. Utöver studentuppdrag involverar det bland annat kommundoktorander där anställda i Norrköpings kommun får möjlighet att doktorera i sin tjänst.
Inom Lyskraft, där representanter för Norrköpings kommun och LiU regelbundet träffas, har fem sakområden tagits fram. De rör angelägna samhällsfrågor som exempelvis samhällsbyggnad, social välfärd och demokrati och delaktighet.

Många perspektiv

– Vi försöker tänka brett och hitta utbildningsprogram och forskare som kan matcha våra gemensamma behov, säger Monica Hjern, koordinator för samverkan med LiU vid Norrköpings kommun.
Det kan innebära att ett uppdrag som rör exempelvis frågor kring äldres ensamhet kan involvera studenter både från socionomprogrammet och vårdutbildningar, men även statsvetare och ekonomer.
– Vi vill gärna ha med så många perspektiv som möjligt i uppdragen, säger Monica Hjern.

Kunskapsutveckling från två håll

Samarbetet, som pågått sedan 2002, innebär stora fördelar både för kommunen och universitetet, poängterar hon.
– Studenterna blir mer anställningsbara och vi på kommunen får genom studenter och forskare in ny kunskap och nya perspektiv. Vi kan även peka på viktiga forskningsfrågor och påverka utbildningarna, till exempel har vi påpekat att det behövs mer juridik i socionomutbildningen.
Linköpings kommun har nyligen startat ett liknande samarbete.

– Det finns också ett nätverk för kommuner som har studentmedarbetare. Helsingborg har kommit långt, och även Kalmar, Eskilstuna och Västerås. Det ger mycket att forskare och lärare på universiteten träffar tjänstemän i kommunerna för samarbeten. Kunskapsutvecklingen sker från båda håll, konstaterar Monica Hjern.

Foto från Campus Norrköping: David Einar