Fler LiU-studenter studerar utomlands

Allt fler studenter väljer att studera utomlands, inte minst i utomeuropeiska länder. Singapore toppar intresselistan bland dem, men även Sydkorea lockar.

Allt fler studenter väljer att studera utomlands, inte minst i utomeuropeiska länder. Singapore toppar intresselistan bland dem, men även Sydkorea lockar.

Linköpings universitet har utbytesavtal med cirka 500 universitet i över 50 länder, både i och utanför Europa. Varje år deltar drygt 600 LiU-studenter i dessa utbyten, oftast handlar det om en eller två terminers studier vid något av partner-
universiteten. Under senare år har LiU medvetet arbetat med att skapa nya avtal med lärosäten som kan locka LiU-studenterna, och inte förnyat avtal med de universitet som inte lockar. Det har lett till att antalet utresande LiU-studenter ökat med drygt 30 procent på fem år, medan antalet inresande studenter från partneruniversiteten sjunkit med 16 procent.

Kvinnor och män lika intresserade

När det gäller utbyten utanför Europa så har antalet utresande LiU-studenter ökat med närmare 50 procent på tre år. Antalet inresande från de utomeuropeiska länderna har varit konstant och det råder nu en balans mellan de studenter som reser ut och de som kommer till LiU.

Intresset för att delta i utbytesstudier är lika stort bland kvinnor och män. De största utbytesländerna är Tyskland, Frankrike och Spanien. När det gäller den största icke-europeiska utbytesnationen så toppar Singapore. Intresset för att åka dit är stort från LiU-studenternas sida, men intresset för att komma till LiU och Sverige är även stort från Singapore-studenternas sida. Stort intresse bland LiU-studenterna finns också för Storbritannien, USA, Kina, Kenya och Japan. Även Sydkorea lockar alltfler studenter.

Källa: LiU:s årsredovisning 2015

Foto: David Einar Nygren