Flera Stanfordstipendium till LiU-doktorer

Det prestigefyllda Stanfordstipendiet som utdelas av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har de senaste tre åren gått till fyra nya doktorer från Linköpings universitet. Två av dem är Alina Sekretareva och Onur Parlak.

ASAlina Sekretareva var en av Stanfordstipendiaterna 2016.

– Stanford är ett fantastiskt ställe att forska på, det är lätt att skapa nätverk både på ett personligt och ett forskningsmässigt plan då du träffar olika, smarta och begåvade människor från hela världen, säger Onur Parlak. 

Knut och Alice Wallenberg stiftelse har ett specifikt program för studier efter doktorsexamen, så kallade postdoktorala studier, vid Stanfords universitet i Kalifornien. Stipendier beviljas till omkring tio personer varje år. De senaste tre åren har stipendiet gått till fyra färska doktorer från LiU, och tre av dem har varit medlemmar i den interdisciplinära forskarskolan Forum Scientium.

Alina Sekretareva erhöll stipendiet 2016 och Onur Parlak 2015. Båda har varit verksamma inom forskningsområdet bioelektronik som undersöker hur den biologiska och den artificiella världen kan integreras. Alina Sekretarevas avhandlingsarbete fokuserade på elektronöverföring i elektroniska system med biologiska delar som celler och vävnad. Onur Parlak jobbade under sin doktorandtid med elektrokemiska sensorer, baserade på enzymer. 

– I mitt postdok-projekt fortsätter jag inom bioelektronik. Vi försöker sammanföra biologiska och elektroniska system för att skapa nya system som kan ge förståelse för fundamentala frågor om hur biologiska, levande system fungerar, berättar Onur Parlak. Onur ParlakOnur Parlak fick Stanfordstipendiet 2015.

Mot nya forskningsområden och metoder

Som tips för den som vill söka ett Stanford-specifikt stipendium anger Onur Parlak att rikta in sig på områden och tekniker som är nya för den sökande. 

– Stipendiet innebär finansiering och möjligheten att forska och studera vid Stanford under två år, plus ett två-årigt stöd för att återvända hem, så stipendiet ger en goda förutsättningar för att sträva efter nya områden och bredda sin forskningsvision, säger Onur Parlak. 

Det är precis det Alina Sekretareva har gjort. I sitt postdoc-project vid Stanford tittar hon på en viss typ av enzymer som bär på kopparatomer. Forskningen går ut på att undersöka aktiviteten hos enzymerna för att se om de kan utnyttjas i tillverkningen av biobränsle. 

– I och med Stanfordstipendiet har jag fått en möjlighet att byta inriktning, jag lär mig nya saker från grunden och får titta på liknande frågor som förut men från ett annat perspektiv, säger Alina Sekretareva. 

Stipendieansökan kräver att en forskningsledare på Stanford tar emot den sökande. Ett rekommendationsbrev som intygar detta och att projektet är genomförbart vid Stanford ska ingå i ansökan. Alina Sekretareva poängterar vikten av att hitta en handledare som verkligen visar engagemang och som delar forskningsintresse med den sökande. Det är inte bara avgörande för en lyckad ansökan, utan också för ett lyckat projekt: 

– Försök jobba med en forskningsledare som genom sin erfarenhet kan identifiera en bra kombination av ditt tidigare kunnande och ett nytänkande projekt, säger hon. 

Ett annat tips är att vara ute i god tid med att kontakta möjliga handledare. Onur Parlak gjorde det tre månader före ansökan skulle lämnas in. Det som till slut utformades till hans projekt innebär fortsatt jobb med bioelektroniska sensorer. Syftet är att skapa sensorer som kan bäras på kroppen. I projektet ingår att skapa och karaktärisera töjbara material som ska vara lämpliga för att användas som biosensorer för specifika biomarkörer. En biomarkör, som till exempel mängden hemoglobin i blodet, kan används för att påvisa vissa sjukdomar. 

En givande upplevelse

– Det är utmanande men mycket givande att åka iväg på postdoc utomlands. Jag lär mig hela tiden nya tekniker och karaktäriseringsmetoder som Stanford-gruppen är specialister på, och projektet går bra, säger Onur Parlak. 

Alina Sekretareva håller med om att man som internationell postdok får uppleva mycket, även utanför laboratoriet. De små kulturella skillnaderna som nästan är omöjliga att upptäcka som turist och ”small talk”, som kan bli stressigt ibland. Men på frågan om hurdan forskningsmiljön är vid Stanford är svaret tydligt:  

– Det är ett fantastiskt universitet med många professorer som är ledande experter inom sina områden. Det ordnas seminarier och föreläsningar som man kan delta i som stipendiat, och det finns flera sammanhang där man kan prata om forskning och vetenskap och lära sig mer, säger Alina Sekretareva. 

Om stiftelsen och stipendiaterna: 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är en privat stiftelse som stöder forskning och forskningsinfrastruktur inom teknik, naturvetenskap och medicin. De andra stipendiaterna vid Linköpings universitet de fyra senaste åren är Amanda Jonsson och Armantas Melianas som båda fick stipendiet 2017. Amanda Jonsson var doktorand vid Institutionen för teknik och naturvetenskap; Armantas Melianas, Alina Sekretareva och Onur Parlak vid Institutionen för Fysik, kemi och biologi. Både Alina och Onur var medlemmar i Forum Scientium.

Senaste nytt från LiU