Flexible Fossil Power Plants

Förbättrade modeller och metoder för att prediktera sprickinitiering och sprickpropagering i turbinkomponenter.
Målet med detta projekt är att ta fram förbättrade metoder för att prediktera livslängder i olika typer av turbinkomponenter utsatta för varierande lastcykler. Genom avancerade provmetoder kan vi få information om materialens motståndskraft mot utmattning i situationer som i så stor utsträckning som möjligt representerar de driftsförhållanden som materialen utsätts för i verkliga turbinkomponenter. Detta ger värdefull information i form av materialegenskaper men även en möjlighet att validera nya typer av materialmodeller.

Partner: Siemens Industrial Turbomachinery Ltd, UK + 20 andra
Finansiering: EU-project, Horizon 2020

Forskare

Relaterad forskning