FN-rollspel på LiU

I helgen arrangerades Linköpings universitets första MUN, även känt som Model UN eller FN-rollspel. Det är en undervisande simulering där deltagarna får lära sig om FN:s arbete, diplomati och internationella relationer.

Under två dagar fick deltagarna i LinMUN leva sig in i rollerna som delegater från 16 nationer och debattera energisäkerhet i FN:s ekonomiska och sociala råd. Bakom arrangemanget står studenten Anke Schwarzkopf som själv deltagit i flera MUN tidigare.

– Det är intressant att själv få uppleva hur tufft det är att komma överens i svåra frågor och dessutom i ett globalt perspektiv, berättar studenten Anke Schwarzkopf.

Global energisäkerhet är en laddad fråga och diskussionerna gick varma. Maria Jernnäs studerar internationella och europeiska relationer och var under FN-rollspelet delegat för Brasilien.

– Just nu arbetar jag tillsammans med Kongo, Venezuela och Kina på ett förslag om att skapa ett forum där privata investerare och energiföretag kan möta länder som har behov att utveckla sin energiinfrastruktur, säger hon.

Förhandlingar och kompromisser

De 16 delegaterna formade allianser, förhandlade och kompromissade för att till sist lägga fram gemensamma lösningar som kunde gå till omröstning.

– Det är lätt att sitta hemma och tycka att FN inte kommer fram till någonting och att det som sägs är vagt. Men genom att vara med på MUN och representera olika länder med vitt skilda intressen får man en mycket bättre förståelse för hur komplicerat det faktiskt är, säger Maria Jernnäs.

Fotnot: MUN arrangeras över hela världen regelbundet sedan 50-talet. Den största konferensen är NMUN New York som varje vår samlar över 5000 studenter från hela världen för att diskutera aktuella globala problem i 21 FN-kommittéer.Maria Jernäs var delegat i FN-rollspel vid LiUFoto: Alexander Åkerberg