Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, utvecklingsledare, forskare och lärarutbildare men också personer verksamma i myndigheter och organisationer. 

Det gemensamma intresset är hur vi tillsammans kan bidra till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning.

Här skapar vi ett gemensamt forum för att utbyta erfarenheter, utveckla verksamheter, inspireras och bygga nätverk.

Bidrag till konferensboken

Vi välkomnar alla som presenterade på Forum för forskningsbaserad NT-undervisning den 13-14 mars 2018 att skicka in en artikel för publicering i en konferensbok. Konferensboken kommer att publiceras inom ramen för NATDID:s skriftserie Naturvetenskapernas och teknikens didaktik och vara fri att ladda ner. Samtliga bidrag genomgår en bedömning innan publicering. NATDID förbehåller sig rätten att redigera text och rubriker i samråd med författaren.

Sista dag för att skicka in bidrag är den  11 maj 2018.

Innehåll

 • Vi ser helst att texten inte är längre än 5 000 ord, men det finns ingen nedre gräns.
 • Det första stycket i texten ska ha rubriken ”Sammanfattning”, och innehålla en sammanfattning på ca 200 ord.
 • Vi vill också ha en kort författarpresentation för samtliga författare – med information till exempel om skola/lärosäte och vad man arbetar med till vardags – och gärna fotografier på författarna.
 • Därefter bestämmer du själv vilka rubriker som ska ingå i artikeln.
 • Ge eventuella figurer eller tabeller nummer, och hänvisa till dem i texten (t.ex. ”Som tabell 1 visar, så ...”).
 • Tänk på att inte använda upphovsrättsskyddade bilder utan tillstånd.
 • Ange referenser enligt APA. Är du osäker kring detta så hjälper vi dig.

Rubriknivåer och format

Använd Word-mallen nedan när du skriver, eller lägg in texten i mallen om du skrivit den utan mall. I mallen ser du vilka rubriknivåer och formateringar som artikeln ska ha i konferensboken.

Ladda ner mallen för FobasNT18 (Word-mall).

Ladda upp ditt bidrag

Ni laddar upp bidragen elektroniskt till NATDID:s system för hantering av manuskript enligt följande:

 • Gå till https://journal.ep.liu.se/index.php/natdid/login
 • Skapa ett konto via ”Registrera dig”
 • Logga in med ditt konto
 • Välj ”Skapa nytt bidrag”
 • I rullisten ”Sektion”, välj ”FobasNT18 konferensbok”
 • I rullisten ”Artikelkomponent”, välj ”Artikeltext”
 • Ladda upp din fil
 • Gå vidare och bekräfta bidraget

Kontakt

Relaterat innehåll