Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, utvecklingsledare, forskare och lärarutbildare men också personer verksamma i myndigheter och organisationer. 

Det gemensamma intresset är hur vi tillsammans kan bidra till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning.

Här skapar vi ett gemensamt forum för att utbyta erfarenheter, utveckla verksamheter, inspireras och bygga nätverk.

Save the date

Nästa konferens äger rum 17-18 oktober 2019.

Kontakt

fobasnt@uv.liu.se

Relaterat innehåll