Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, utvecklingsledare, forskare och lärarutbildare men också personer verksamma i myndigheter och organisationer. 

Vi vill att du bidrar!

Det gemensamma intresset för FobasNT19 är hur vi tillsammans kan bidra till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning. Här skapar vi ett gemensamt forum för att utbyta erfarenheter, utveckla verksamheter, inspireras och bygga nätverk.

Vi välkomnar bidrag av olika typer och karaktär. Det kan handla om utvecklingsarbeten på förskolan eller i skolan, forskningsresultat eller erfarenheter från samarbeten mellan forskare och lärare. Beskriv kortfattat i anmälningsformuläret vad du vill presentera (300-500 ord).  

Anmäl ditt bidrag senast 10 maj

Till anmälan

Frågor? Maila fobasnt@uv.liu.se

Vi ses i Norrköping!
#fobasNT19

Nominera ett examensarbete

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) bjuder in lärosäten att nominera examensarbeten skrivna och examinerade under 2018-2019 med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas och/eller teknikens didaktik. Utifrån de nominerade bidragen kommer NATDID att välja ut två vinnande bidrag. Författarna till de vinnande bidragen erbjuds att under 20 minuter presentera sina arbeten som en del av konferensen FobasNT19.

Ladda ner inbjudan

Viktiga datum

10 maj 2019 Sista dag att anmäla bidrag till konferensen
31 maj 2019 Meddelande om bidrag accepterats
9 september 2019 Ett preliminärt program presenteras på hemsidan
30 september 2019 Sista dag att registrera deltagande
17-18 oktober 2019 Forum för forskningsbaserad NT-undervisning
2 december 2019 Sista dag att skicka in bidrag till konferensboken

Preliminärt program

Dag 1 – 17 oktober 2019

Kåkenhus, Campus Norrköping

  • 8.30-10.00 Registrering och fika
  • 10.00 Öppningsceremoni
  • 10.30-12.00 Föreläsningar och diskussioner
  • 12.00-13.30 Lunch och utställningsbesök
  • 13.30-17.00 Parallella sessioner och fika
  • 18.30 Konferensmiddag

Dag 2 – 18 oktober 2019

Kåkenhus, Campus Norrköping

  • 8.30-11.00 Parallella sessioner och fika
  • 11.00-12.00 Föreläsning och diskussion
  • 12.00-13.30 Lunch och utställningsbesök
  • 13.30-15.00 Parallella sessioner

Konferensbok

Som en avslutande del av FobasNT19 kommer en konferensbok att publiceras för att kunna sprida erfarenheter till fler. Vi välkomnar alla som presenterar på FobasNT19 att utifrån presentationen skriva en text för publicering i denna bok. Konferensboken kommer att ges ut inom ramen för NATDID:s skriftserie Naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Samtliga bidrag genomgår en bedömning innan publicering. Sista dag för att skicka in bidrag är den 2 december 2019. Mer information kommer! 

Registrera dig!

Oavsett om du anmält ett bidrag till konferensen eller inte så måste du registrera dig senast den 30 september 2019

Registreringen av deltagare öppnar senare.

Konferensavgift för deltagare är 1100 kr exkl moms (1375 kr inkl moms). I konferensavgiften ingår kaffe, luncher samt middag dag 1. I samband med registreringen finns också möjlighet att boka logi. Logikostnaden faktureras då tillsammans med konferensavgiften.

Avbokning

Registreringen är bindande, konferensavgiften återbetalas ej. Det går bra att skicka en ersättare vid förhinder.

Företagsutställare

Vi välkomnar företag att delta på konferensen. Som företagsdeltagare erbjuds du, förutom utställningsplats, även möjlighet att delta på hela konferensprogrammet, kaffe, luncher och middag. Fler personer från samma företag anmäler sig som deltagare.

Avgiften för utställare är 3500 kr exkl moms (4375 kr inkl moms). I avgiften ingår utställningsplats 2x3 m, bord+stol, eluttag och deltagande för 1 person (kaffe, luncher samt middag dag 1). 

Registreringen av företagsutställare öppnar senare.

 

 

Nominera ett examensarbete
Visa/dölj innehåll

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) bjuder in lärosäten att nominera examensarbeten skrivna och examinerade under 2018-2019 med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas och/eller teknikens didaktik. Utifrån de nominerade bidragen kommer NATDID att välja ut två vinnande bidrag. Författarna till de vinnande bidragen erbjuds att under 20 minuter presentera sina arbeten som en del av konferensen FobasNT19.

Ladda ner inbjudan till att nominera examensarbeten

Nominera examensarbeten

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll