Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, utvecklingsledare, forskare och lärarutbildare men också personer verksamma i myndigheter och organisationer. 

Registrera dig!
Visa/dölj innehåll

Oavsett om du anmält ett bidrag till konferensen eller inte så måste du registrera dig senast den 30 september 2019

Till registreringen

Konferensavgift för deltagare är 1100 kr exkl moms (1375 kr inkl moms). I konferensavgiften ingår kaffe, luncher samt middag dag 1. I samband med registreringen finns också möjlighet att boka logi. Logikostnaden faktureras då tillsammans med konferensavgiften.

Avbokning

Registreringen är bindande, konferensavgiften återbetalas ej. Det går bra att skicka en ersättare vid förhinder.

Konferensen
Visa/dölj innehåll

Viktiga datum

10 maj 2019 Sista dag att anmäla bidrag till konferensen
31 maj 2019 Meddelande om bidrag accepterats
9 september 2019 Ett preliminärt program presenteras på hemsidan
30 september 2019 Sista dag att registrera deltagande
17-18 oktober 2019 Forum för forskningsbaserad NT-undervisning
2 december 2019 Sista dag att skicka in bidrag till konferensboken

Huvudtalare

Madelene Bodin: Digitala miljöer och verktyg i NT-undervisning

Den digitala utvecklingen ger fler och fler nya möjligheter att arbeta med undervisning i naturvetenskap och teknik. Samtidigt ställer det allt högre krav på lärare att ta till sig nya digitala metoder och verktyg och se dessa möjligheter. Passet ger en inblick i några olika digitala miljöer och hur de kan berika undervisning samt hur man som lärare kan förhålla sig till det.

Gustav Bohlin: Snacka om samverkan – Kommunikation, förtroende och källkritik

Forskning ska ske i samverkan med det omgivande samhället. Men vad betyder det egentligen och hur kan det förstås ur didaktisk synvinkel? Föreningen Vetenskap & Allmänhet har sedan 2002 studerat och arbetat praktiskt med forskningskommunikation, förtroende för forskning och förutsättningar för samverkan och dialog mellan forskare och omvärlden. Vikten av – och förmåga till – källkritik hos både elever och medborgare är ett ämne som återkommer i flera av dessa projekt.

Program

Ladda ner hela programmet (pdf)

Dag 1 – 17 oktober 2019

Kåkenhus, Campus Norrköping

  • 8.30-10.00 Registrering och fika
  • 10.00 Öppningsceremoni
  • 10.30-12.00 Föreläsningar och diskussioner
  • 12.00-13.30 Lunch och utställningsbesök
  • 13.30-17.00 Parallella sessioner och fika
  • 18.30 Konferensmiddag

Dag 2 – 18 oktober 2019

Kåkenhus, Campus Norrköping

  • 8.30-11.00 Parallella sessioner och fika
  • 11.00-12.00 Föreläsning och diskussion
  • 12.00-13.30 Lunch och utställningsbesök
  • 13.30-15.00 Parallella sessioner

Ladda ner hela programmet (pdf)

Konferensbok

Som en avslutande del av FobasNT19 kommer en konferensbok att publiceras för att kunna sprida erfarenheter till fler. Vi välkomnar alla som presenterar på FobasNT19 att utifrån presentationen skriva en text för publicering i denna bok. Konferensboken kommer att ges ut inom ramen för NATDID:s skriftserie Naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Samtliga bidrag genomgår en bedömning innan publicering. Sista dag för att skicka in bidrag är den 2 december 2019. Mer information kommer! 

Företagsutställare
Visa/dölj innehåll

Vi välkomnar företag att delta på konferensen. Som företagsdeltagare erbjuds du, förutom utställningsplats, även möjlighet att delta på hela konferensprogrammet, kaffe, luncher och middag. Fler personer från samma företag anmäler sig som deltagare.

Avgiften för utställare är 3500 kr exkl moms (4375 kr inkl moms). I avgiften ingår utställningsplats 2x3 m, bord+stol, eluttag och deltagande för 1 person (kaffe, luncher samt middag dag 1). 

Till registreringen

 

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll