Forskare och projekt får ta del av miljoner

En daglig verksamhet med spelfokus och en digital plattform för Kolmårdens djurpark. Det är två av de nio projekt som fördelats pengar ur Norrköpings kommuns fond för forskning och utveckling. 

De som tilldelats pengar ur Norrköpings fond för forskning och utveckling står samlade.

Fonden, som inrättades 2012, är en satsning för framtiden i samverkan med LiU. Ett av dess syften är att stärka utbildning och forskning vid Campus Norrköping. Av totalt 29 ansökningar så valdes den här gången följande nio nya projekt ut, som tillsammans får dela på totalt sju miljoner kronor.

 • Daglig verksamhet med spelfokus - 700 000 kronor 
  Med ambition att minska utanförskap för unga vuxna i målgruppen och ta till vara på de färdigheter personerna i målgruppen har.
 • Centrumbildning för forskning och utveckling av kostnadseffektivt och hållbart byggande - 500 000 kronor
  Syftet är att utveckla forskningscentrumet Brains&Bricks till att bli en bred samhällsaktör för att möta kraven på kostnadseffektivt och hållbart byggande.
 • Språkintroduktion och etablering av nyanlända ungdomar:
  En jämförande studie av språkintroduktion på gymnasium och folkhögskola - 908 000 kronor
  Projektet handlar om att undersöka arbetet med språkintroduktion riktad mot nyanlända ungdomar i Norrköpings kommun. 
 • Hygienisering av reningsslam med mikrovågsenergi - 1 300 000 kronor 
  Projektet går bland annat ut på att ta fram en demonstrator som med mikrovågsteknik kan hygienisera reningsverksslam.
 • Digital plattform för Kolmårdens djurpark - 800 000 kronor
  Projektets deltagare ska, tillsammans med Kolmårdens djurpark, skapa en digital forskningsplattform i form av en applikation.
 • SoftWear Lab - textilstaden Norrköping tar klivet in i framtiden
  - 800 000 kronor
  Med projektet vill man bilda ett nav för textilbaserade elektroniksystem och ta textilstaden Norrköping in i framtiden.
 • YRKE - 887 000 kronor
  Projektet handlar om att ta fram en interaktiv installation där unga ska möta innehåll som främjar medvetna vägval inför framtida yrkesliv.
 • Automatiserad hantering av massiva 3D-modeller med hjälp av metadata för stadsvisualisering - 720 000 kronor
  Utveckling av metoder och system för att möjliggöra automation för hantering av stora, högupplösta 3D-modeller över stadsmiljöer.
 • Utvärdering av LuMiNk Akademin - 302 000 kronor
  Projektet ska vetenskapligt utvärdera verksamheten. Den startade 2015 som ett samverkansprojekt mellan LiU, Norrköpings kommun och Mirum galleria.

 

Foto: Norrköpings kommun

Senaste nytt från LiU