Ansökningsförfarande

Här finner du information om rutiner för ansökan samt ansökningshandlingar.

ansokning1120 FontD

Ansökningsförfarande

Ansökan märkt med Dnr.  ISV-2018-00014 ska skickas elektroniskt till fontd@liu.se

Ansökningsblankett 

SCB:s blankett: Ansökan om antagning till forskarutbildning (Lämna rutan om institution tom.)

Intyg från skolhuvudman

Frågor?

I pdf:en nedan kan du hitta svar på de flesta av dina frågor

Frågor och svar Lic-FontD4

 

Så här fyller du i ansökningsblanketten!

Ange i ämnesraden ditt namn samt första och andrahandsval. (Skriv ut universitetsnamnen, t ex NN, Linköpings univ/Linköpings univ.) Detta skall skickas med din elektroniska ansökan:

- Ansökningsblanketten scannad med påskrift
- SCBs blankett ifylld och scannad med påskrift.
- Intyg från skolhuvudman scannad med påskrift
- CV
- Vidimerade kopior av intyg, betygshandlingar, examensbevis, examensarbete eller andra tryckta produkter i pdf-form (alt. skickas i pappersform – se nedan) etc.

 
Originalhandlingar skickas till ditt förstahandsval med post.

 
De rapporter/examensarbete etc som inte går att skicka elektroniskt, sänd dessa (i 2 exemplar) tillsammans med ansökningsblankett, SCB-blankett, intyg från skolhuvudman (i original) till det lärosäte som sökts i första hand. För adress, se resp lärosätes hemsida via vår hemsida: www.isv.liu.se/fontd/lic-fontd4 

Ansökan och tillhörande dokument skall vara inkomna elektroniskt senast 2018-12-14. (För originalhandling gäller poststämpel den 14/12)


För sent inkommen ansökan kommer ej att beaktas.

OBS! Ansökan som saknar intyg från skolhuvudman kommer ej att beaktas.

OBS! Sista ansökningsdatum 2018-12-14


Välkommen med din ansökan!

Ta chansen - bli en forskande lärare!

Här hittar du annonsen för Lic-FontD4.

Klicka nedan för att öppna annonsen!

Annons: Ta chansen - bli en forskande lärare!

 

Bli en forskande lärare!

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll