Ansökningsförfarande

Här finner du information om förutsättningar och krav, ansökningshandlingar, de inriktningar de olika lärosätena erbjuder samt vilka behörighetskrav som gäller.

ansokning1120 FontD

Ansökningsförfarande

OBS! Ansökningstiden har nu gått ut.

Ansökan märkt med Dnr. IBL-2020-00055 ska skickas elektroniskt till fontd@liu.se

Ansökningsblankett 2020

SCB:s blankett: Ansökan om antagning till forskarutbildning (Lämna rutan om institution tom.) 

Frågor?

I pdf:en nedan kan du hitta svar på de flesta av dina frågor

Frågor och svar FontD5

Så här fyller du i ansökningsblanketten!

Ange i ämnesraden ditt namn samt första och andrahandsval. (Skriv ut universitetsnamnen, t ex NN, Linköpings univ/Linköpings univ.)

Detta skall skickas med din elektroniska ansökan:

- Ansökningsblanketten scannad med påskrift
- SCBs blankett ifylld och scannad med påskrift.
- Forskningsplan (max 1500 ord), med följande innehåll: bakgrund; problemställning; planerat projekt; implikationer.
- CV
- Vidimerade kopior av intyg, betygshandlingar, examensbevis, artiklar (vetenskapliga, populärvetenskapliga, etc.), rapporter, examensarbete/master-, magister-, licenciatuppsats i pdf-form. 


Ansökan och tillhörande dokument skall vara inkomna elektroniskt senast 2020-03-20.
 
Sista ansökningsdatum 2020-03-20.

Välkommen med din ansökan!

 

OBS! Om du vill bli doktorand på Umeå universitet behöver du skicka ansökan direkt till dit, se info om hur du ansöker till Umeå här

Om du vill bli doktorand på Kungliga Tekniska Högskolan behöver du skicka ansökan direkt dit, se info om hur du ansöker till KTH här.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ta chansen - Bli en forskande lärarutbildare eller lärare!

Här hittar du annonsen FontD.

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll