Den 25 maj höll Medicinska fakultetens hedersdoktorer Pia Minati och Niklas Ekdal föreläsningar på temat psykisk ohälsa och suicid. Under dagen presenterade även Andrea Johansson Capusan, överläkare i psykiatri, hur man arbetar med frågorna inom vården och akademin.
2018 utsåg Medicinska fakulteten Pia Minati och Niklas Ekdal till hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten. Båda två har med personliga skildringar i varsin bok lyft frågan kring psykisk ohälsa och suicid och jobbar aktivt med att försöka öka kunskapen och uppmärksamheten kring dessa frågor.

Den 25 maj 2018 föreläste Pia Minati och Niklas Ekdal om sina erfarenheter på Kårhuset Kollektivet och nedan kan du se de filmade föreläsningarna.

Pia Minati

Medicine hedersdoktor 2018 håller sin föreläsning "Människan är människans glädje"

Niklas Ekdal

Medicine hedersdoktor 2018 håller sin föreläsning 
"En suicidal kultur"

Andrea Johansson Capusan

Överläkare i psykiatri, ger en inblick i hur man inom vården och forskningen jobbar med psykisk ohälsa och suicid

Nyheter om Medicinska fakultetens hedersdoktorer

Tidigare hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten