Förena – FÖREtag Når Akademisk kompetens

Projektets fokus ligger på att utveckla plattformen Studentuppdrag.se som förmedlar kontakter mellan näringsliv och student under utbildning vid LiU. På sidan presenteras grundutbildningskurser där studenterna ska jobba med verkliga uppdrag inom specifika områden. Företagen kan på samma sida anmäla sitt intresse att bidra med uppdrag till respektive kurs.

Projektets mål är att utveckla plattformen studentuppdrag.se som är ett viktigt verktyg för att underlätta för små och medelstora företag i regionen att hitta rätt kompetens för ökad tillväxt. Förena drivs i nära samarbete med kursansvariga/examinatorer på LiU samt representanter från näringslivet i regionen. Projektet genomförs under tiden 1 maj 2016 till 15 november 2017.

Projektansvarig FörenaVisa/dölj innehåll

Samverka med Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll