Förenklad vardag: Utveckling av en portfolioapplikation för ungdomar och unga vuxna med kognitiva svårigheter

Jag är forskningsledare för projektet där bakgrunden är att applikationer i mobiltelefoner för många är ett viktigt teknikstöd för att underlätta vardagen. 

Skuggor från fyra människor

För en del personer med kognitiva svårigheter till exempel unga med ryggmärgsbråck är inte applikationer alltid till nytta. Detta på grund av att design och funktioner inte är utvecklade utifrån deras behov, vilket kan begränsa deras möjlighet att vara delaktig i vardagens aktivitet.

Projektet är en samverkan med arbetsterapeut Eva Arnemo, Hälsa och habilitering, Landstinget i Uppsala län; docent, Margareta Dahl, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet; IKT-ansvarig, Magnus Lindskog Wallander, Uppsala läns landsting.


Rapport Förenklad vardag (pdf)

KontaktVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll