30 juni 2016

Forskningen inom forensiska vetenskaper får en skjuts framåt när Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket satsar på ett nytt strategiområde.

Forskningen i Linköping anses redan nationellt och internationellt ledande. Vid utvärderingen av forskningen inom Medicinska fakulteten 2014 rekommenderades en särskild satsning på området forensisk medicin, forensisk genetik och farmakogenetik. Det kan till exempel handla om att hitta och beskriva nya farliga droger som orsak till förgiftningar och dödsfall, eller att identifiera genetiska variationer som kan leda till plötslig hjärtdöd.

Ett forskningsområde där både Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket varit framgångsrika är det farmakogenetiska, där genetiska orsaker bakom skillnader i hur människor reagerar på läkemedel och förgiftningar har stått i fokus.

I förra veckan hade styrgruppen sitt premiärmöte.

– Strategiområdet ska samla forskare inom fältet inte bara i Linköping utan även internationellt. Initialt avsätts två miljoner kronor om året till strategiområdet, säger ordföranden Ylva Böttiger, professor i klinisk farmakologi.

Enligt vice ordföranden Henrik Gréen, docent i farmakogenetik, bedriver Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket redan idag uppmärksammad forskning inom forensiska vetenskaper.

– Den här satsningen ger oss möjlighet att ytterligare expandera och stärka vår profil, säger han.

Åke Hjelm 2016-04-13