Forum söker ny föreståndare!

Forum för genusvetenskap och jämställdhet är en centrumbildning vid Linköpings universitet med ett fakultetsövergripande uppdrag med eget budget- och verksamhetsansvar. Vi söker dig som vill leda verksamheten vid Forum. Du ska ha kunskap och erfarenhet inom genusvetenskap- och jämställdhetsområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i arbetsledande ställning, är van att arbeta i projekt, har god samarbetsförmåga samt intresse av att skapa nätverk och knyta kontakter.

Forskarkompetens är ett krav och kunskap om universitetet som organisation förutsätts. Föreståndaren ska ha sin anställning inom Linköpings universitet. Omfattningen av uppdraget som Forums föreståndare är förhandlingsbart mellan 25 - 40 %. Föreståndaren förordnas normalt i en period om 3 år med möjlighet till förlängning.

Forums uppgifter är att:

• utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet

• aktivt samverka med övriga aktörer och miljöer inom genus och lika villkorsområdet vid LiU

• i sin verksamhet rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och dessutom vara en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer

• bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet för att främja kunskapsutveckling och kommunikation inom genus- och jämställdhetsområdet

• genom kurser och konferenser bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genusoch jämställdhetsområdet

• bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom centrets ansvarsområden

• initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som externa, inom centrets ansvarsområden

Föreståndarens uppgifter: Som föreståndare arbetar du i nära kontakt med styrelsen och är ansvarig för ledning och fördelning av arbetet i verksamheten. Du ska företräda Forum inom och utanför LiU, initiera och bereda ärenden till styrelsen samt verkställa styrelsens beslut. I arbetet ingår också att samarbeta med lokala aktörer såsom SLV och genuslektorerna samt att verka för såväl lokala som nationella nätverk.

Tillträde: 190101 eller efter överenskommelse. Skicka din intresseanmälan i form av en CV och ett kort personligt brev senast den 1 oktober 2018 till Forum för genusvetenskap och jämställdhet.

Upplysningar lämnas av Forums styrelseordförande

Stina Backman

 

Instruktion för Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Utlysningen som PDF