Förklädda HIV-virus lurar immunförsvaret

HIV-virus undviker kroppens immunceller genom att maskera sig  med proteiner som normalt medverkar i skyddet mot infektioner, visar forskning vid Avdelningen för molekylär girologi.
Bild på hiv-virusDe så kallade komplementproteinerna är lösliga molekyler som fäster till främmande och kroppsegna partiklar i olika mönster. Dessa mönster hjälper immunförsvaret att skilja ut och angripa farliga inkräktare som virus och bakterier.

Men HIV utnyttjar i stället komplementproteinerna, som finns i alla kroppsvätskor, för att ta sig in i vävnaderna utan att angripas. Det har tidigare varit känt att infektionen är mycket effektivare om viruset är omgivet av de kroppsvätskor som normalt förekommer vid blod- eller sexuell smitta än om det är renat och isolerat i laboratoriemiljö. I en artikel i tidskriften The Journal of Immunology ger nu Marie Larsson, professor i molekylär virologi (t v) och doktoranden Rada Ellegård (t h) en förklaring till fenomenet.
– Förmågan att använda våra komplementproteiner på det här viset är förmodligen extremt viktigt för att HIV ska lyckas smitta. Vi arbetar nu vidare med att undersöka dessa mekanismer i mänsklig genital slemhinna, den vävnad där viruset infekterar vid sexuell överföring, säger Marie Larsson.

Det första HIV-partiklarna kommer i kontakt med är dendritiska celler, immunceller som fungerar som vaktposter. De ska identifiera virus som kroppsfrämmande och farlig och svara genom att producera ämnen som bekämpar infektionen och förflytta sig till en lymfkörtel för att sätta igång ett specifikt immunförsvar.

Processen fungerar inte bra

När det gäller HIV verkar inte denna process fungera så bra. Förklädnaden gör att de dendritiska cellerna inte känner igen viruset, som i stället etablerar en infektion i slemhinnan och utnyttjar förflyttningen till lymfkörtlarna som ett sätt att sprida sig i hela kroppen.

I takt med att allt fler celler infekteras och dödas bryter viruset långsamt ned vårt immunförsvar. Utan behandling leder förloppet till aids, ett tillstånd där den drabbade blir extremt infektionskänslig och normalt harmlösa virus och bakterier blir livshotande.


Artikel: Complement opsonization of HIV-1 results in decreased antiviral and inflammatory responses in immature dendritic cells via CR3 av R. Ellegård, E. Crisci, A. Burgener, C. Sjöwall, K. Birse, G. Westmacott, J. Hinkula, J. D. Lifson och M. Larsson. The Journal of Immunology december 2014. doi: 10.4049/jimmunol.1401781

Publicerad 2015-01-16

Forskare