03 juli 2017

Se över lagar och regler så att de stödjer en cirkulär ekonomi, nu duttas det lite här och lite där och de förändringar som görs motverkar ofta varandra, sa LiU-professor Mattias Lindahl i en Almedals-debatt om industrins konkurrenskraft.
Delar av panelenFrån vänster Mattias Lindahl, LiU, Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv, Lena Westerholm, ABB, 0ch Magnus Skagerström, Toyota Material Handling Foto: Monica WestmanHan fick medhåll av Nicklas Skår, miljöjurist på Svenskt Näringsliv:
– Näringslivet driver på utvecklingen nu, myndigheterna behöver inte detaljstyra, släpp taget. Ni politiker behöver bara heja på, men istället bromsas utvecklingen, sa han.

Konkurrensfördel för industrin

Under Almedalsseminaret med titeln ”Kan cirkulär ekonomi bli en konkurrensfördel” vittnade Lena Westerholm, ABB Sverige, Magnus Skagerström, Toyota Material Handling och Bengt Lagerman, Returpack, om att cirkulära lösningar, liksom en övergång från att sälja en produkt till att sälja en funktion, är framgångskoncept redan i dag.

– Vi hyr ut de flesta av de truckar vi tillverkar. När de kommer tillbaka servas de och kan även uppgraderas och sedan hyrs de ut till nästa kund. Det sker i flera omgångar, berättade Magnus Skagerström, Toyota Material Handling.
Mattias Lindahl Foto: Monica Westman
– Vi har ju tittat på det där och har sett att det blir 13-14 procent billigare för kunden, intygar Mattias Lindahl, som även driver det fyraåriga forskningsprogrammet Mistra REES, tillsammans med forskare vid Chalmers, Linköpings och Lunds universitet samt 16 företag och andra intressenter.

Ett hållbart samhälle dröjer

Det kommer dock att ta lång tid innan vi har ett hållbart samhälle, i bästa fall 20-30 år, men troligtvis ännu längre. Många lagar och regler behöver förändras och även våra vanor.

– Vi har lärt oss under de senaste 100 åren att konsumtion innebär ekonomisk tillväxt, vi måste komma tillbaka till att sluta konsumera – förbruka, och istället se oss som användare. Vi får ingen ekonomisk tillväxt om vi fortsätter förbruka resurser, säger Mattias Lindahl.

– Men, invände moderator Claes de Faire, vi har ju ett behov av att shoppa.

– Det är också något vi har lärt oss de senaste 50 åren att vi blir lyckligare av att shoppa, men är det verkligen så? Kanske kan vi lika gärna återanvända. Allt färre unga vill äga en bil, de vill inte ha besväret, men de vill kunna transportera sig, säger Mattias Lindahl.
Nicklas Skår, miljöjurist, Svenskt Näringsliv Foto: Monica Westman
Nicklas Skår är inte lika kritisk till begreppet konsumtion, men ser att konsumtionen måste förändras.

– Ska vi kunna föda 10 miljarder människor på jorden måste vi arbeta cirkulärt, men lagar och regler styr fel. Idag finns en långsam utveckling åt rätt håll, men den sker trots myndigheterna, säger Nicklas Skår.

Fyra nivåer måste enas

Regionrådet Margareta Fransson, MP, fick föra politikens talan:

Margareta Fransson, regionråd MP Foto: Monica Westman– Ni är föregångare och möjliggörare. Jag får väl ta på mig att representera problemet. Men jag vill påminna om att det är fyra nivåer här som måste vara överens och dra åt samma håll: Vi har EU-nivå där vi får driva frågorna via vår handelsminister, på den nationella nivån har vi en omodern lagstiftning och där behöver vi hjälpas åt. På den regional och kommunal nivå kan vi säkert göra en del med hjälp av upphandling exempelvis.

Den cirkulära ekonomin har alltså framtiden för sig, enligt panelen i Almedals-debatten, men det är inget snabbt fix. 50 år, gissade Nicklas Skår.

Fler nyheter från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.