Forskarutbildningen är den högsta utbildningen som erbjuds vid landets lärosäten och som doktorand är du en viktig del av forskningen vid Linköpings universitet och Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

Utbildningen omfattar fyra års helårsstudier och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. Som doktorand har du alltid en huvudhandledare och minst en biträdande handledare som vägleder dig genom utbildningen. Att doktorera innebär att gå en forskarutbildning där du lär dig att planera, tänka kritiskt, vetenskapligt skrivande och att ta ansvar med målet att bli en självständig forskare.

Kurser och regler

Kontakt

Kalendarium

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet