Forskarutbildning i medicinsk vetenskap – omvårdnad

Forskarutbildning i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad omfattar fyra års heltidsstudier och består av att antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Forskarutbildningen är den högsta utbildningen som erbjuds vid landets lärosäten och som doktorand är du en viktig del av forskningen vid Linköpings universitet och Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

Som doktorand har du alltid en huvudhandledare och minst en biträdande handledare som vägleder dig genom utbildningen.

Att doktorera innebär att gå en forskarutbildning där du lär dig att planera, tänka kritiskt, vetenskapligt skrivande och att ta ansvar med målet att bli en självständig forskare.

Kurser och regler

Kontakt

Kalendarium

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet