Forskarutbildning som utmanar gränser

Migrationen över medelhavet är en fråga som är högaktuell. På REMESO internationella forskarskola är detta ett av de ämnen som tas upp under en intensiv vecka för doktorander. 

remesoFoto: Peter HolgerssonHögst upp under takbjälkarna på Linköpings universitet sitter 13 studenter. Utanför dånar Motala ström, ett vatten som aldrig sett några flyktingbåtar. Så är det inte med Medelhavet som lysts upp på en storskärm längst fram i klassrummet. Det är Medelhavet, Medelhavsländerna och migrationen till och från området som är ämnet för dagens föreläsning på Research on Migration, Ethnicity and Society, REMESO, internationella forskarskola.

– Hur konstrueras gränser och hur verkar de? Vem ses som migrant och vem ses inte som migrant om den överträder gränsen?

Frågorna ställs av Martina Tazzioli, kursens internationella gästlärare. Hon har skrivit två böcker om migration i Medelhavsländerna och arbetar på Queen Mary University i London. I dag är det hon som undervisar doktoranderna som kommer från universitet i Indien, Tjeckien, Italien, Iran och Sverige.

REMESO forskarskola har utbildat doktorander i frågor som rör internationell migration, etnicitet och samhälle sedan 2008. Totalt har 250 studenter från 31 olika länder spenderat en vecka i Norrköping kombinerad med studier hemma.medelhavet

– Intresset för migration har ökat inom forskningen de senaste åren, säger Peo Hansen, föreståndare för forskarskolan.

Tiggare, EU-migranter och Medelhavskrisen har blivit märkbara inslag i vår vardag. Men har också synts på nyheterna. Det har spillt över på forskningen och på studenternas intresse, tror Peo Hansen.

– Migration har alltid funnits och ämnet har alltid varit viktigt. Vi kan inte vara trendkänsliga utan måste föra fram den kritiska forskningen, säger han.

"Forskning om migration kräver samarbete"

Det finns inte många doktorandprogram som är inriktade på just migration. Inte i Sverige och inte i Europa. Det gör att doktorander som valt att skriva sin avhandling om ämnen som berör migration kan vara ganska ensamma på sina universitet.

Detta stämmer in på Shai Tagner som delar sin tid mellan universitet i Italien och Israel. Han håller på att skriva en avhandling om asylsökande och nationell identitet, men hans universitet erbjuder inga kurser inom dessa ämnen.

– För mig handlar den här veckan inte om att lämna in uppsatsen, jag behöver kunskapen. Jag har studerat historia och aldrig läst någon kurs om migration, säger han.

Hemma i Rom har Shai Tagner förberett sig i två veckor genom att läsa från det han kallar den ”väldigt omfattande” litteraturlistan. När han kommer hem har han två veckor på sig att lämna in uppsatsen.Shai-Tagner-phdFoto: Peter Holgersson

Till Shai Tagners ena hemland, Italien, har bara i år tusentals människor tagit sig via Medelhavet från Syrien, Libyen och Tunisien. Många har mist livet på färden. Men det finns även en omvänd migration över Medelhavet, från det hårt krisdrabbade Italien till Tunisien. Dessa européer kommer till Tunisien på turistvisum, men stannar ofta kvar illegalt eftersom levnadsomkostnaderna är lägre.

I båda fallen utmanas territoriala gränser, men efterdyningarna blir helt olika för de båda grupperna. De européer som åker fast i Tunisien bötfälls och ska betala 80 euro i månaden, en summa de sällan behöver betala. För flyktingar som tar sig över vattnet den omvända vägen väntar omedelbar deportation eller förvar.

– Här ser vi totalt olika gränsmekanismer beroende på vilket håll man kommer ifrån, säger Martina Tazzioli.

För Emily Diab, doktorand i folkrätt vid Uppsala universitet, är problematiserandet av gränser och frågor kring migration inte lika nya som för Shai Tagner. Förutom att studera ämnet har hon arbetat på Migrationsverket. Utöver att få en samlad bild av migrationsforskningen ser hon forskarskolan som en möjlighet att träffa doktorander från andra discipliner.

– Som jurist har man ofta ett ganska rättsdogmatiskt perspektiv. Ska man röra sig inom fältet migration kommer man att behöva samarbeta med människor från många olika fält och det möter jag här, säger hon.

Intresset för migration har ökat inom forskningen de senaste åren.
Peo Hansen, professor och föreståndare för REMESO forskarskola