Forskarutbildning vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Sedan våren 2016 har ISV en forskarutbildningsstudierektor (FUS) per fakultet och en administrativ samordnare för samtliga våra forskarutbildningar. Proprefekt Ingrid Hellström har särskilt ansvar för forskning, forskarutbildning och samverkan med det omgivande samhället. 

Våra forskarutbildningar
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

FUS
Visa/dölj innehåll

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll

Forskarskolor vid ISV
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Internt
Visa/dölj innehåll