Forskarutbildningskurser vid Medicinska fakulteten

FAQ

Kurser VT 2023

Obligatoriska kurser

Kursens namn Hp Kommentar v3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Grundläggande biostatistik (Basic Biostatistics) 4 varje termin x x x
Forskningsmetodik (Scientific Methodology) 5 varje termin x x x
Bio- och forskningsetik (Bioethics and Research Ethics) 4 varje termin x 2d
Vetenskaplig kommunikation och informationssökning
(Scientific Communication and Information Retrieval)
3 varje termin x 1d

Kurskod, Kursnamn, Antal HP 

Kommentar

 

Kurser HT 2022

Obligatoriska kurser

Kursens namn Hp Kommentar v3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Grundläggande biostatistik (Basic Biostatistics) 4 varje termin x x x
Forskningsmetodik (Scientific Methodology) 5 varje termin x x x
Bio- och forskningsetik (Bioethics and Research Ethics) 4 varje termin x 2d
Vetenskaplig kommunikation och informationssökning
(Scientific Communication and Information Retrieval)
3 varje termin x 1d