Forskning till folket på Forskarfredag

Hur möter vi våldsutsatta män, vilka myter finns kring öppna data och vad är egentligen typiskt svenskt? Det var några av ämnena under Forskarfredag, när LiU-forskare mötte allmänheten på caféer och andra platser i Linköping och Norrköping.

Den 30 september arrangerade Linköpings universitet Forskarfredag för tredje gången. Vid Stadsmissionens café i Linköping stod några besökare och väntade redan innan det öppnade och när det var dags för föreläsningen satt det folk vid nästan alla bord.

Alma Persson föreläser på Forskarfredag 2016Foto: Charlotte PerhammarAlma Persson, forskare vid Tema Genus (bilden), talade om att möta män som utsatts för våld i nära relationer.
– Brottsförebyggande rådet uppskattar att var femte person någon gång har utsatts för våld i en nära relation, men inte särskilt många anmäler. Och det är lika många kvinnor som män som säger att de är med om det här.

I sin forskning har Alma Persson intervjuat socialsekreterare och andra som arbetar med att möta våldsutsatta män. Att männen anmäler i ännu mindre utsträckning än kvinnorna har flera orsaker.
– Många av de utsatta ser det inte själva som våld. Att vara ett våldsoffer stämmer inte med bilden av mannen som den starkare. Det uppfattas som genant och det kan ta lång tid att sätta ord på upplevelsen.

Strukturer saknas för våldsutsatta män

Samhällets strukturer är också ofta uppbyggda kring föreställningen att det är kvinnor som blir slagna och män som slår. Många kommuner har på sin webb en sida med hjälp för män som utövar våld och en för kvinnor som blir utsatta för våld.
– Vart ska då våldsutsatta män vända sig? Det finns till och med exempel på att de sätts i grupp med våldsutövande män och får genomgå samma program.

En av åhörarna som passade på att prata med Alma Persson efteråt var Natalia Puntigliano:
– Jag hälsar på min syster i Linköping och tyckte det här såg intressant ut. Jag jobbar på ett utredningshem i Uppsala där vi möter många mammor men även pappor som är utsatta för våld. Föredraget var bra, men det hade gärna fått vara längre.

Anders Albinsson föreläser på ForskarfredagFoto: Thor BalkhedFem andra föreläsningar hölls också under Forskarfredag, två av dem i Norrköping. På Coffice var temat digitala valutor. Föreläsaren Jonathan Jogenfors, forskare vid LiU, är en av landets ledande experter på den digitala valutan Bitcoin. På Arbetets museum handlade det om förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken, som universitetsadjunkt och förskollärare Anders Albinsson (bilden) forskat om.

I Linköping var Creactive arenan när Ulf Melin, biträdande professor i informatik, presenterade resultat från ett aktuellt forskningsprojekt om öppna data. Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi, talade på Babettes kafferi om hur man kan bekämpa allergiepidemin och Kalle Bäck, professor emeritus, samtalade med journalisten Ragnar Dahlberg på Dahlbergs café om vad icke-svenskar uppfattar som typiskt svenskt.

Den sista fredagen i september är utlyst som ”Researchers’ Night” av EU-kommissionen. Runt om i Europa erbjuds då hundratals aktiviteter som ska visa upp forskning för allmänheten.