Forskningsresultat sprids i Almedalen

Integration, cirkulär ekonomi, terrorhot, smarta städer och landsbygdsutveckling är några av de områden där LiU-forskare medverkar med resultat under årets Almedalsvecka. Deltar gör även Ariel och några av hennes robotkompisar.

Foto: Monica WestmanEast Sweden Arena i AlmedalenFullsatt East Sweden Arena i Almedalen 2016– Alla är överens om att det viktigaste för integrationen är att de som kommer till Sverige också kommer in på arbetsmarknaden. Men varför fixar vi det inte då? Den retoriska frågan ställer LiU-forskaren Peo Hansen, professor vid Remeso, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle.

Han har svar, en modell för hur det kan gå till som också har visat sig fungera i praktiken.
Onsdag den 5 juli ska Peo Hansen tillsammans med forskarkollegan professor Stefan Jonsson och politiker diskutera under rubriken ”Varför går etableringen av nyanlända så långsamt? Saknas både hjärtat och tekniken?

Seminariet är ett av många som hålls i East Sweden Arena under måndag 3/7 och onsdag 5/7. Temat för måndagen är Smarta samhällen och logistik, hållbarhet och hälsa medan onsdagen ägnas åt Integration innovation och medicinteknik. Områden där regionen har intressanta exempel att visa upp. eminariet är ett av många 

Cirkulär ekonomi

Hållbarhet och cirkulär ekonomi är aktuella ämnen i år. De båda LiU-professorerna Mattias Lindahl och Mats Eklund är båda i hetluften under veckan.

– Almedalen är en av flera arenor där vi kan nå ut med våra forskningsresultat till beslutsfattare och myndigheter. Resultaten ska inte stanna i forskningsrapporter och avhandlingar, vi vill se att vår forskning ger effekt, säger Mattias Lindahl, professor i miljödriven produktutveckling.

Under rubriken ”Kan cirkulär ekonomi bli en konkurrensfördel” diskuterar han under måndagen med företrädare för svensk industri och med regionala politiker.

Landsbygd och smarta städer

East Sweden Arena i Almedalen Fler programpunkter: ”Är landsbygdsdöden en falsk nyhet?”, med bland andra Josefina Syssner, universitetslektor CKS, Centrum för kommunstrategiska studier, och Per Frankelius, universitetslektor i företagsekonomi.
”Är det smartare att bygga helt nya städer än att göra gamla städer smarta?” med Malin Granath, universitetslektor i informatik.
”När terrorhot är vår vardag – kan samhällen bli säkrare med visualiseringsteknik”, med Jörgen Ahlberg, adj universitetslektor i datorseende.
Medverkar under dagarna gör även Jerker Rönnberg, professor och hörselforskare, Arne Jönsson, professor inom kognitiva system och Gerhard Andersson, professor i psykologi.

Söta robotar

Under onsdagen deltar också Fredrik Löfgren och kognitionsvetaren Sofia Thunberg med Ariel och hennes kompisar. Temat för året är ”När blir roboten förälskad i människan?”

Båda dagarna inleder moderator Claes de Faire i East Sweden Arena med en frukostspaning.

Hela programmet i East Sweden Arena finns här och i Almedalsguiden.com hittas övriga arrangemang, bland annat debatter och samtal med LiU:s rektor Helen Dannetun och seminarier arrangerade av Barnafrid.

Fler nyheter från LiU