Forskningsseminarier i socialpsykologi

Välkomna till en seminarieserie i socialpsykologi som drivs av den socialpsykologiska forskningsgruppen vid IBL. Både interna och externa forskare deltar vid seminarierna.

Gata i Lissabon. Foto Michael RosanderDen socialpsykologiska forskningsgruppen vid IBL är en samlingspunkt för forskare och forskningsgrupper vid avdelningen för psykologi som har ett gemensamt övergripande intresse för socialpsykologi. Det gemensamma forskningsintresset handlar om hur individer, grupper och organisationer fungerar i olika sociala sammanhang och kontexter. Den forskning som bedrivs inom området socialpsykologi vid IBL handlar bl.a. om grupprocesser, prosocialt beteende, genuspsykologi, HBTQ-psykologi och mobbning i arbetslivet vilket givetvis färgar innehållet i seminarierna.

I seminarieserien blandas rena arbetsseminariet med seminarier med interna och externa forskare – något som tydliggörs i programmet för varje termin. Vanligtvis hålls seminarierna onsdagar kl. 10-12 och det brukar vara tre seminarier per termin. Seminarierna är öppna för alla som är intresserade av socialpsykologisk forskning. Ingen föranmälan krävs.

Symbol.

Program våren 2021

Fredag 19 februari
kl. 13.15-15 via Zoom
The insensitivity to the value of lives - When, why, and how to combat insensitivity to scope in charitable giving (60%-seminarium)
Hajdi Moche, IBL
Granskare: Associate professor Stephan Dickert, Queen Mary University of London

Länk till seminariet

 

Onsdag 14 april
kl. 10.15-12 via Zoom
Biopsychosocial interventions among longterm unemployed young adults
Danilo Garcia, IBL

Länk till seminariet

Kontakt

Organisation