Forskningsstudie om kvinnor och sex - information till deltagare

Jag är doktorand i genusvetenskap vid Linköpings universitet
och jag söker kvinnor som kan tänka sig att delta i ett forskningsprojekt om
sex och samtycke. På den här sidan får du reda på mer om studien, om ditt
deltagande och om de ansvariga för studien. Tveka inte att höra av dig till mig om du har vidare funderingar eller frågor! 

Mitt namn är Alexandra Gribble och jag är doktorand på Tema Genus vid Linköpings universitet. Jag har studerat genusvetenskap, sociologi och psykologi med inriktning mot sexologi. Jag har länge varit intresserad av frågor som rör sex, sexuellt våld och sexuellt samtycke och den stora frågan – vad är feministiskt sex? Jag har erfarenhet av att intervjua kvinnor om dessa ämnen.

Bakgrund och syfte

Syftet med denna studie är att ta reda på mer om kvinnors upplevelser av och tankar om sex med män. Det kan röra sig om bra, dåliga, vardagliga, ologiska, lustfyllda eller obehagliga erfarenheter. Eller kanske erfarenheter som är lustfyllda och obehagliga på samma gång. När är det till exempel enkelt och när är det svårt att ta sexuella initiativ? När är det möjligt och när är det kanske omöjligt att sätta gränser? Hur tänker kvinnor om sina dåliga erfarenheter? Under vilka förutsättningar har kvinnor bra sex? Vad gör bra sex bra? Hur kan en berättelse om sex förändras över tid?

För att sammanfatta: Jag vill gärna ta reda på mer om dina erfarenheter av och tankar om sex! Fokus ligger på sex med män men utesluter inte annat sex. I slutändan vill jag därmed öka kunskapen om kvinnors sexuella praktiker och praktiska handlingsutrymme. Jag vill bredda samtalet om sexuellt samtycke och måla en bild av vad det är att vara en sexuell kvinna, med alla de nyanser och den komplexiteten det kan innebära.

Hur går studien till?

Om du bestämmer dig för att delta kommer vi överens om tid och plats för intervju. Om det finns behov, möjlighet och intresse kanske vi träffas flera gånger. Intervjuerna tar ca. 1–1,5 timmar. De är inte strikt styrda av förbestämda frågor utan vägleds av ett tema och styrs i hög grad av dig som deltagare och det som du tycker är intressant och viktigt. Intervjuerna spelas in och skrivs sedan ut, ord for ord.

Om du väljer att delta kommer det även att finnas möjlighet för dig att skriva ner dina berättelser och tankar. Du får i sådana fall vägledning av mig.

Varför delta? För- och nackdelar

Rollen som forskningsdeltagare är mycket betydelsefull. Genom ditt deltagande bidrar du till ny kunskap inom ett viktigt område

Forskningsprocessen kan beröra obehagliga och svåra erfarenheter. Deltagandet kan därför leda till tunga eller jobbiga känslor. Det kommer att finnas flera tillfällen för dig att dela med dig av dessa känslor till mig och det kommer även att finnas möjlighet för dig att bli hänvisad till stödinstanser där du kan få professionell hjälp.

Men oftast är det en positiv upplevelse att bli intervjuad. Det är inte ofta det finns tillfälle att berätta och diskutera så ingående om detta komplexa och ganska tabulagda ämne. Det kan vara en positiv upplevelse att dela med sig till någon som är intresserad och uppmärksam. Du kan också få nya insikter och perspektiv på dina erfarenheter och upplevelser.

OrganisationVisa/dölj innehåll