Förskolelyftet II

Förskolelyftet II har som syfte att stärka förskollärares, förskolechefers förskolechefers och annan pedagogisk personal kompetens för att främja förskolans måluppfyllelse.

Skolverket har i samverkan med lärosätena arbetat fram 5 ramkursplaner.

Läs mer om Förskolelyftet på skolverkets hemsida

Krav för deltagande

För att delta ska du vara anställd i förskolan. Du som är förskollärare och söker någon av kurserna "Dokumentera" eller "Utmana och stödja" ska dessutom och ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Ladda ner blanketten Huvudmannens godkännande (word)

Kusutbud 2015

Hösten 2015 kommer kursen Flerspråkighet (kurskod 960F10) erbjudas som kommunförlagd kurs.

Mer information om kursen Flerspråkighet

Taggar Visa/dölj innehåll