Förskollärarprogrammet söker kursmentorer

Förskollärarprogrammet söker kursmentorer. Uppdraget som kursmentor omfattar 20% och arbetet ska förläggas på onsdagar.

Kursmentorn har till uppgift att representera verksamheten och delta vid kursernas planering, genomförande och uppföljning. Kursmentorn kan även ha ansvar för planering, stöd och uppföljning av verksamhetsförlagd utbildning. Kursmentorn ingår i ett ämnesråd bestående av kursansvariga, studentrepresentant och kursmentor.

Vi söker dig som:

 • är legitimerad förskollärare
 • har erfarenhet av, samt tankar och idéer om pedagogiskt arbete i förskola/förskoleklass
 • är intresserad nya uppdrag
 • är väl insatt i förskolan/förskoleklass och dess styrdokument
 • har lätt att samarbeta mot ett givet mål
 • vill vara med och påverka förskollärarutbildningen
 • är en engagerad företrädare för verksamheten i förskolan/förskoleklass

Ansökan om att bli kursmentor ska vara oss tillhanda senast 31 januari 2018.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • sammanfattning av din utbildning och yrkeserfarenhet
 • rekommendationsbrev från din rektor eller förskolechef
 • en motivation till varför du vill bli kursmentor
 • namn och kontaktuppgifter till dig och din chef

Uppdraget som kursmentor startar under våren 2018.

Vid frågor kontakta Helene Elvstrand via telefon: 011-363355 eller via mail: helene.elvstrand@liu.se

Välkommen med din ansökan till:
Linköpings universitet
Kansliet för utbildningsvetenskap
Att. Helene Elvstrand
601 74 NORRKÖPING

 

Kontakt