Första steget mot en forskarkärriar

Emelie Fälton, masterstudent på Science For Sustainable Development, har fått en artikel om mat och hållbar turism publicerad i tidskriften Geografiska notiser. För henne är det första steget mot en hägrande forskarkarriär.

– Jag är självklart jätteglad! Det är stort! Och det var rätt annorlunda att skriva en populärvetenskaplig artikel till en tidskrift med noggrann formalia och referenser som skulle skrivas på ett visst sätt. Det är en särskild process, säger Emelie Fälton.

Emelie Fälton, porträttFoto: Gunilla PravitzDu har en examen från Turismprogrammet på LiU och det är bland annat din kandidatuppsats som ligger som en grund för artikeln. Vad handlade den om?
– Jag undersökte hur svenska hotell som satsade på ekologisk mat – och deras gäster, förstås – bedömde värdet av just den satsningen. Och jag ville veta hur hotellen kommunicerade sin satsning till gästerna och hur de i sin tur uppfattade den. Idag har ju mat i sig blivit en del av upplevelseindustrin.

– Redan när jag började studera på Turismprogrammet ville jag rikta in mig på turismens miljöpåverkan och hur man kan arbeta för hållbar turism. Det var en jättebra utbildning, jag hade friheten att koppla mycket av det jag gjorde då till mitt intresse för miljöfrågorna.

Nu fyller du på din utbildning med en examen på det internationella masterprogrammet Science For Sustainable Development. Har du tagit med dig inriktningen på turism dit?
– Jo, artikeln som nu publiceras har jag skrivit tillsammans med en av lärarna på programmet, Kristina Trygg på Tema teknik och social förändring. Det kändes tryggt att ha en erfaren forskare som medförfattare. Vi har utvecklat resonemanget kring matens betydelse för hållbart resande och hur matturismen kan stärka platsers identitet. Vi tar också upp det många ser som en konflikt – ekologisk mat kontra lokalproducerad mat – och visar att det inte behöver ställas mot varandra, som det ofta görs. Dessutom kan man ibland se den lokalproducerade maten som bättre ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.

Det här är din första publicering. Det kan man nästan se som en start på en forskarkarriär?
– Jag skulle väldigt gärna vilja fortsätta som doktorand. Jag har alltid hållit på att vrida och vända på saker, att problematisera och analysera, så efter kandidatexamen hade jag faktiskt ingen större längtan att kom ut ”i verkligheten”. Jag trivs väldigt bra i den akademiska världen. Får jag möjlighet att börja en forskarutbildning kommer jag istället att ta med ”verkligheten” in i studierna. Det är ju inte så svårt eftersom det är hållbarhetsfrågor och miljöpåverkan inom turismområdet som intresserar mig.

 NorrskenOch turismen är förstås också ämnet för din masteruppsats?
– Den handlar om den sociala konstruktionen av svensk natur som turismattraktion. Naturturismen växer snabbt och jag går igenom innehållet i sådär 700 bilder som Visit Sweden och Svenska Institutet tillhandahåller för utländska aktörer som vill marknadsföra Sverige utomlands.

– Hittills har jag sett väldigt mycket norrsken, vildmark och skärgård, mycket vandring och paddling. Över huvud taget är det mycket Norrland som visas. Det är lite spännande att se hur entydigt svensk natur presenteras. Ingen urban natur. Absolut inga kalhyggen. Och absolut inget regn – över den svenska naturen lyser för det mesta solen.

Fotnot: Artikeln heter "Matens betydelse för det hållbara resandet" och har publicerats i Geografiska notiser, 76:1, pp. 17-26.

Science for Sustainable Development, 120 hp