Fortbildning för lärare

I den nya skollagen och i läroplanerna framgår det att förskola och skola ska främja barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Aktuella uppdragsutbildningar

För dig som undervisar i ämnen som de saknar behörighet för

För dig med annan utbildning eller yrkeserfarenhet

Relaterat innehåll

För dig som har lärarexamen eller motsvarande