Pengar till forskningsstudie om att avbryta eller inte sätta in behandling 

En forskargrupp vid Prioriteringscentrum har fått medel från Forte för att studera problematiken kring att avbryta eller inte sätta in behandling. Detta för att komma fram till strategier och etiska riktlinjer som kan stödja hälso- och sjukvården i denna aktuella fråga.

Forskarna kommer att studera vilka faktorer som påverkar människors uppfattning om skillnaden mellan att avbryta och inte sätta in behandling, för att utifrån det försöka hitta nudging-strategier och etiska riktlinjer som bättre kan stödja hälso-och sjukvården i denna fråga.

Bakgrund
En fråga som väckt uppmärksamhet i Dagens Medicin och inom ramen för den Nationella läkemedelsstrategin på senare tid är att kliniker avstår från att delta i kliniska studier, eftersom de riskerar att bli sittande med en stor kostnad för att fortsätta behandla de patienter som varit med i studierna. Detta eftersom man riskerar att myndigheterna generellt säger nej till det nya läkemedlet på grund av för hög kostnad och uppfattar det som etiskt mer problematiskt att avbryta behandlingen för dessa patienter än att säga nej till nya patienter. Samtidigt visar de etiska analyser som gjorts av skillnaden mellan avbryta och inte sätta in, att det saknas egentlig grund för att göra en sådan skillnad.

Tanken med denna studie är att den skulle kunna leda till att vården dels blir mer jämlik (eftersom likartade patienter får likartad tillgång till behandling) och dels att vården kan gå in i kliniska studier under förutsättning att de kan riggas på ett sätt som är i linje med dessa strategier och riktlinjer.

Om Prioriteringscentrum