Förtjänstmedaljörer vid LiU

Förtjänstmedaljen är Linköpings universitets högsta utmärkelse och tilldelas enskilda personer inom eller utom universitetet.

Foto Peter Holgersson ABGenom att utdela medaljen visar universitetet sin erkänsla och uppskattning för synnerligen förtjänstfulla insatser för Linköpings universitet. Mottagare av förtjänstmedaljen utses av rektor.

Förtjänstmedaljen finns i en valör, i guld med blå-gult band. På medaljens framsida står texten Linköpings universitet samt »Semper sint in flore« som är ett citat ur den gamla studentsången Gaudeamus igitur och kan tolkas »Må de alltid blomstra«. Medaljen är formgiven av universitetsadjunkt Mats Nåbo och tillverkad av Sporrongs.

Förtjänstmedaljör 2019

Anders Berg har i sitt arbete som projektchef vid Akademiska Hus kommit att spela en avgörande roll för byggandet av Studenthuset på Campus Valla. Från de första tankarna år 2012 till planering och genomförande har hans vilja att göra det bästa för LiU kännetecknat projektet. Resultatet är ett modernt och välkomnande hus som certifierats med miljöbyggnad Guld, långt innan det ens stod färdigt. Samarbetet kring Studenthuset är idag omtalat som en framgångs­rik modell för att driva projekt. Anders Berg har med sin kunskap, kreativitet och hjälpsamhet samt sitt aldrig sinande engagemang bidragit till att vi nått våra högt satta mål.

 

Tidigare förtjänstmedaljörer

2018

Landshövding Elisabeth Nilsson

2017

Överbibliotekarie Margaretha Grahn
Kommunalråd Lars Stjernkvist

2016

Tidigare biträdande universitetsdirektör Mats Arwidson
Tidigare ceremonimästare Karin Lohm

2015

Universitetslektor Anna-Lena Eriksson Gustavsson
Tidigare director musices Hans Lundgren
Tidigare rektorssekreterare Gun Mannervik

2013

Fakultetskoordinator Lars Alm
Wera Kjellberg

2012

Biträdande professorn Eva Enqvist
Universitetslektorn Jörgen Ljung
Professor Johnny Ludvigsson

2011

Enhetschefen Jan Engqvist
Universitetsarkitekten Anna Hesser
Professorn Jan-Ove Palmberg
Fakultetsrådet Inger Sandström

2009

Konsulten Margareta Josefsson, Linköping

2008

Professor Björn Bergdahl, Linköping
F. riksdagsledamoten Britt-Marie Danestig, Sollentuna

2007

Kommundirektören Björn Johansson, Norrköping
Universitetslektorn Eva Ohlsson-Leander, Ljungsbro

2006

Universitetsrådet Christer Knuthammar, Linköping
Förvaltningsdirektören Gunnel Norrby, Linköping

2005

Professor em. Lars Ingelstam, Bromma
F. universitetslektor Ingrid Granstam, Habo

2004

Landshövding Björn Eriksson, Linköping
F. ambassadören Gunnar Loneaus, Norsholm

2003

F. landstingsrådet Bo Pettersson, Linköping
Professor Stig Hagström, Palo Alto, USA

2002

Professor Anders Fahlman, Linköping
Professor em. Eve Malmquist, Båstad

2001

Professor Nils-Holger Areskog, Linköping
Professor Per-Erik Danielsson, Linköping
Professor Göran Graninger, Linköping
Professor Ingemar Lind, Linköping

2000

Professor Sven Berg, Lund
Professor Gunnar Persson, Lund
Kommunalrådet Kjell Norberg, Norrköping (postumt)

1999

F. skoldir. Ingegerd Zetterholm-Ankarstrand, Linköping
Docent Åke Frisk, Linköping

1997

Arborrare Jan Karlsson, Finspång

1996

Professor Sven Tägil, Lund
Professor Sven Erlander, Linköping