Förtjänstmedaljen är Linköpings universitets högsta utmärkelse och tilldelas enskilda personer inom eller utom universitetet.

Foto Peter Holgersson AB Genom att utdela medaljen visar universitetet sin erkänsla och uppskattning för synnerligen förtjänstfulla insatser för Linköpings universitet. Mottagare av förtjänstmedaljen utses av rektor.

Förtjänstmedaljen finns i en valör, i guld med blå-gult band. På medaljens framsida står texten Linköpings universitet samt »Semper sint in flore« som är ett citat ur den gamla studentsången Gaudeamus igitur och kan tolkas »Må de alltid blomstra«. Medaljen är formgiven av universitetsadjunkt Mats Nåbo och tillverkad av Sporrongs.

Förtjänstmedaljörer 2022

Robert Forchheimer tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för sin kombination av framgångsrik forskare, lärare, förebild och mentor för generationer av studenter och förmåga att föra in samhällsnytta och entreprenörskap inom sitt ämnesområde bildkodning. Han är en samhällsbyggare som genom sina internationella forskningsbaserade företag, bland andra Sectra och IVP, skapat många nya arbetstillfällen och haft en viktig roll i samarbetet mellan LiU och det omgivande samhället som till exempel Science Park Mjärdevi. Robert är en genuin kunskapssökare som drivs av nyfikenhet och att hela tiden förstå nya kunskapsområden.

Professor emerita Karin Fälth-Magnusson tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för sitt outsläckliga engagemang under flera decennier och i många olika roller; som barnläkare, lärare och handledare inom medicinska fakulteten, forskare inom barnallergologi, professor i pediatrik, centrumchef för Barn- och kvinnocentrum och som prorektor och tf rektor. "Karins klokskap och finurliga personlighet gjorde henne till en uppskattad ledare som rakryggad och med kraft bland annat företrädde studenterna och deras behov av den absolut bästa utbildningen. Karin har förmågan att vid varje möte få de människor hon möter att känna sig uppmärksammade.”  

Tidigare förtjänstmedaljörer

2019

Projektchef Anders Berg

2018

Landshövding Elisabeth Nilsson

2017

Överbibliotekarie Margaretha Grahn
Kommunalråd Lars Stjernkvist

2016

Tidigare biträdande universitetsdirektör Mats Arwidson
Tidigare ceremonimästare Karin Lohm

2015

Universitetslektor Anna-Lena Eriksson Gustavsson
Tidigare director musices Hans Lundgren
Tidigare rektorssekreterare Gun Mannervik

2013

Fakultetskoordinator Lars Alm
Wera Kjellberg

2012

Biträdande professorn Eva Enqvist
Universitetslektorn Jörgen Ljung
Professor Johnny Ludvigsson

2011

Enhetschefen Jan Engqvist
Universitetsarkitekten Anna Hesser
Professorn Jan-Ove Palmberg
Fakultetsrådet Inger Sandström

2009

Konsulten Margareta Josefsson, Linköping

2008

Professor Björn Bergdahl, Linköping
F. riksdagsledamoten Britt-Marie Danestig, Sollentuna

2007

Kommundirektören Björn Johansson, Norrköping
Universitetslektorn Eva Ohlsson-Leander, Ljungsbro

2006

Universitetsrådet Christer Knuthammar, Linköping
Förvaltningsdirektören Gunnel Norrby, Linköping

2005

Professor em. Lars Ingelstam, Bromma
F. universitetslektor Ingrid Granstam, Habo

2004

Landshövding Björn Eriksson, Linköping
F. ambassadören Gunnar Loneaus, Norsholm

2003

F. landstingsrådet Bo Pettersson, Linköping
Professor Stig Hagström, Palo Alto, USA

2002

Professor Anders Fahlman, Linköping
Professor em. Eve Malmquist, Båstad

2001

Professor Nils-Holger Areskog, Linköping
Professor Per-Erik Danielsson, Linköping
Professor Göran Graninger, Linköping
Professor Ingemar Lind, Linköping

2000

Professor Sven Berg, Lund
Professor Gunnar Persson, Lund
Kommunalrådet Kjell Norberg, Norrköping (postumt)

1999

F. skoldirektör Ingegerd Zetterholm-Ankarstrand, Linköping
Docent Åke Frisk, Linköping

1997

Arborrare Jan Karlsson, Finspång

1996

Professor Sven Tägil, Lund
Professor Sven Erlander, Linköping