De är årets förtjänstmedaljörer

Förre överbibliotekarien Margaretha Grahn och kommunalrådet Lars Stjernkvist får ta emot Linköpings universitets förtjänstmedalj vid promotionshögtiden i Linköpings Konsert & kongress på lördag.

Margaretha GrahnMargaretha Grahn har sedan 1970-talet varit verksam vid Linköpings universitet i flera olika roller, bland annat som lärare, prefekt, kanslichef och överbibliotekarie. Hon började med att undervisa blivande lärare i musik och har sedan, steg för steg, med entusiasm och energi tagit sig an nya utmaningar.

I motiveringen framhålls hur hon med stort kunnande och pondus skapat ordning och reda i de skilda sammanhang där hon varit aktiv. Hon har på ett framgångsrikt sätt verkat för universitetets bästa.

Lars StjernkvistLars Stjernkvist är kommunalråd i Norrköpings kommun. Han har med stort engagemang bidragit till ett nära och konstruktivt samarbete mellan kommunen och Linköpings universitet. Han har bland annat tagit initiativ till en forskningsfond och aktivt stöttat utvecklingen av Visualiseringscenter C.

Samverkan med det omgivande samhället är en angelägen uppgift för Linköpings universitet och Lars Stjernkvist har genom sina insatser varit till stor nytta för utvecklingen av Campus Norrköping.

Förtjänstmedaljen är universitetets högsta utmärkelse. Den ges till personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för Linköpings universitet. Mottagare av förtjänstmedaljen utses av rektor.

Senaste nytt från LiU