Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

13-14 mars 2018

fobasnt18 

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, utvecklingsledare, forskare och lärarutbildare, men också för personer verksamma i myndigheter och organisationer. 

Det gemensamma intresset är hur vi tillsammans kan bidra till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning.

Här skapar vi ett gemensamt forum för att utbyta erfarenheter, utveckla verksamheter, inspireras och bygga nätverk.

Preliminärt program

Dag 1 - 13 mars 2018

Arbetets museum - i centrala Norrköping

 • 08.30-10.00 Registrering och utställning
 • 10.00-10.30 Öppningsceremoni, Folksamsalen
 • 10.30-10.45 Föreståndaren informerar, Folksamsalen
 • 10.45-11.30 Helge Gresch, Universitetet i Münster, Tyskland. "Dealing with student conceptions in science classrooms: Results of a video-study on teleological explanations in the context of evolution", Folksamsalen 
 • 11.30-12.00 Diskussion i små grupper
 • 12.00-13.15 Lunch och utställning
 • 13.15-13.45 Uppföljning av diskussion, Folksamsalen
 • 13.45-14.45 Parallella sessioner
  • Varför blir det tveeggade pedagogiska svärdet trubbigt? Oleg Popov, NMD, Umeå Universitet
  • Ämnesdidaktisk progression i grundlärarprogrammet - ett utvecklingsprojekt Maria Svensson, Göteborgs universitet 
  • Programmering i teknikundervisningen - hur undervisning i programmering kan utvecklas för att främja och synliggöra elevers förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar. Birgit Fahrman, STLS, Stockholm Teaching and Learning Studies
  • Programmering på Science center. Maria Sparf, Linköpings universitet, Susanne Kreitz-Sandberg, Stockholms universitet, Håkan Löfgren, Linköpings universitet
  • Språkutvecklande samarbete mellan NO och svenska som andraspråk genom metoden Reading to Learn. Anna Ahlcrona & Frida Andersson, Sandeklevsskolan
  • Johanna Frejd
 • 14.45-15.15 Fika och utställning
 • 15.15-16.15 Parallella sessioner
  • Didaktisk modellering. Jesper Sjöström, Malmö universitet
  • Disciplinering inom högstadiets teknikämne. Sandra Tibbelin, Birgit Fahrman, Helena Isaksson-Persson, Eva Björkholm och Susanne Engström, KTH
  • Biologi som expansivt forskningsområde och hur vi skapar utrymme i skolan för ny kunskap. Britt-Marie Lidesten, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet
  • Birgitta Mc Ewen, docent i naturvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet Ida Solum, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet, och Rosendalsgymnasiet, Uppsala
  • Erfarenheter från en fortbildning med undersökande arbete för naturvetenskaplig allmänbildning som fokus. Torodd Lunde, Karlstads universitet
  • Att utveckla gymnasieelevers förmåga att formulera, värdera och precisera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor. Jonna Wiblom och Maria Andrée, Stockholm Teaching and Learning Studies Sebastian Andersson, Kunskapsskolan
    
 • 16.15-17.00 Lena Adamson, tidigare myndighetschef Skolforskningsinstitutet, docent i psykologi. "Skolforskningsinstitutet – att bedriva forskningsbaserad undervisning", Folksamsalen 

Dag 2 14 mars 2018

Kåkenhus, Linköpings universitet, Campus Norrköping

 • 8.30-10.15 Parallella sessioner
  • Utveckling av undervisning kring samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll: utmaningar och möjligheter. Ulrika Bossér, Linnéuniversitetet
  • Vad är smutsig el? Hur förmågan till kritisk granskning kommer till uttryck i elevernas samtal om reklam med ett naturvetenskapligt innehåll. Jonna Wiblom, Stockholm Teaching and Learning Studies Andrea Holmgren
  • Vad kan SNI-inramning av en kemilaboration om vattenkvalitet ge eleverna? Ammie Berglund, Lektor i biologi/kemi och naturkunskapslärare, Katedralskolan, Uppsala kommun
  • Pedagogiskt entreprenörskap och djupinlärning i NO. Helena Sagar, Kullaviksskolan, Kungsbacka kommun
  • Digitala verktyg i naturvetenskaplig undervisning. Mats A Hansson Skolverket
  • GeoGebra i gymnasiefysiken. Lorena Solvang och Jesper Haglund, Karlstads Universitet
  • Digitalisering som lyfter NO och teknikundervisningen - teori möter praktik. Helena Kvarnsell och Håkan Fleischer, Nacka kommun respektive Högskolan i Halmstad/Linneuniversitetet
  • Virtual reality i kemiundervisningen - hur kan man arbeta med digitalisering? Karolina Broman och Eva Mårell-Olsson, Umeå universitet
  • Kärnkraftsdebatt ger möjlighet till kritiskt tänkande i högstadiefysiken. Mats Berggren och Helena Isleborn, Tiundaskolan, Uppsala, Jesper Haglund, Uppsala universitet och Karlstads universitet
  • Innehåller silver kol? - en studie om elevers begreppsanvändning när de arbetar med kolets kretslopp. Daniel Bengtsson, Hagaskolan
  • Lärarstudenter konkretiserar energi genom energiteater. Jan Andersson och Jesper Haglund, Karlstads universitet
  • Undervisning för hållbar utveckling, en modul på Skolverkets lärportal. Karin Bårman Skolverket
    
 • 10.15-10.45 Fika och utställning
 • 10.45-11.30 Ulrika Ryan, Malmö högskola ”Att undervisa med digitala verktyg”, Folksamsalen
 • 11.00-12.00 Föreläsning och diskussion
 • 11.30-12.00 Diskussion i smågrupper
 • 12.00-13.15 Lunch Visualiseringscenter
 • 13.15-13.45 Uppföljning av diskussion, Folksamsalen

 • 13.45-14.45 Parallella sessioner

  • Lärande när eleverna är varandras kritiska vänner. Ingela Bursjöö, Göteborgs Stad Centrum och Göteborgs universitet
  • Intresse- och undervisningsutvecklande STEM-projekt för år 9 med inriktning på energi. Per Selin, Sandgärdskolan, Borås
  • Forskningsinriktat utvecklingsprojekt: Learning study som metod för att utveckla lärarstuderandes förmåga att undervisa i naturvetenskap, teknik och matematik(LS-LÄR). Angelika Kullberg, Ann-Marie von Otter,  Johan Häggström, Lena Knutsson, Jan Landström,  Joakim Magnusson, Göteborgs universitet
  • Läsecirklar - ett sätt att arbeta med kollegialt lärande kring naturvetenskapernas didaktik. Karolina Broman, Umeå universitet
  • Kompetens för teknik i förskola. Tor Nilsson, Mälardalens Högskola
  • Elevers motivation i en förändrad lärmiljö för naturvetenskap och teknik. Anna-Karin Westman, Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet
 • 14.45-15.00 Avslutning, Folksamsalen
 • Huvudföreläsare

  Lena Adamson, tidigare myndighetschef Skolforskningsinstitutet, docent i psykologi. "Skolforskningsinstitutet – att bedriva forskningsbaserad undervisning". Bild Magnus Hartman.


  Helge GreshHelge Gresch, Universitetet i Münster, Tyskland. "Dealing with student conceptions in science classrooms: Results of a video-study on teleological explanations in the context of evolution"

   

  Ulrika RyanUlrika Ryan, Malmö högskola”Att undervisa med digitala verktyg”

  Viktiga datum

  • 26 november 2017 Sista dag att anmäla bidrag till konferensen
  • 9 februari 2018 Meddelande om bidrag accepterats
  • 20 februari 2018 Sista dag att registrera deltagande
  • 13-14 mars 2018 Forum för forskningsbaserad NT-undervisning
  • 20 april 2018 Sista dag att skicka in bidrag till konferensboken

  Registrera dig!

  Oavsett som du anmält ett bidrag till konferensen eller inte så måste du registrera dig. 

  Obs! Registrering senast den 20 februari 2018

  Konferensavgift för deltagare är 1000 kr exkl moms (1250 kr inkl moms). I konferensavgiften ingår kaffe, luncher och middag den 13 mars. I samband med registreringen finns också möjlighet att boka logi. Logikostnaden faktureras då tillsammans med konferensavgiften.

  Till registrering

  Avbokning

  Registreringen är bindande, konferensavgiften återbetalas ej. Det går bra att skicka en ersättare vid förhinder.

  Företagsutställare

  Företag är välkomna att ställa ut på konferensen. Avgiften för utställare är 3500 kr exkl moms (4375 kr inkl moms). I avgiften ingår utställningsplats 2x3 m, bord+stol, eluttag och deltagande för 1 person (kaffe, luncher samt middag 13/3). Fler personer från samma utställare anmäler sig som deltagare.

  Till registrering

  Vill du bidra till konferensen?

  Vi välkomnar bidrag av olika typer och karaktär. Det kan vara utvecklingsarbeten på skolan, forskningsresultat, erfarenheter från samarbeten mellan forskare och lärare m.m. Beskriv kortfattat i anmälningsformuläret vad din presentation kommer att handla om. Du kan också lämna förslag på personer som bedriver intressanta projekt eller på ett specifikt tema eller område som du skulle vilja diskutera på konferensen.

  Konferensen kommer bland annat ha två olika spår. Det ena kommer att fokusera på digital kompetens i NT-undervisning. Vi ser gärna bidrag som handlar att använda digitala hjälpmedel i undervisningen av naturvetenskapliga ämnen och/eller teknik.

  Det andra spåret kommer att fokusera på hållbar utveckling. Vi ser gärna bidrag som på olika sätt relaterar till hållbar utveckling i undervisning. Är du intresserad av att sitta med i en paneldebatt och prata om hållbar utveckling i undervisning på olika nivåer? Skriv i så fall detta i anmälningsformuläret.

  Även andra bidrag är välkomna!

  Anmälan stängdes 26 november. 

  Frågor? Maila fobasnt@uv.liu.se.

  Vi ses i Norrköping!

  #fobasNT18

  Konferensbok

  Vi välkomnar alla som presenterar något på Forum för forskningsbaserad NT-undervisning att skicka in en artikel för publicering i en konferensbok. Konferensboken kommer att publiceras inom ramen för NATDID:s skriftserie Naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Samtliga bidrag genomgår en bedömning innan publicering. Sista dag för att skicka in bidrag är den 20 april 2018. Mer information kommer! 

  NATDID