Fråga en forskare - Litteratur

Har du en fråga om litteratur? Fråga en forskare!
Här nedan kan du se tidigare frågor och svar.
(Vi kan inte hjälpa till med svar på skoluppgifter. Ett urval av frågorna besvaras och publiceras på dessa sidor.)

Mejla din fråga till fragaenforskare@liu.se 

staplade böcker

Foto: artisteer

Med anledning av frågan om kiosklitteratur undrar jag huruvida pekoral är dålig litteratur och, om så är fallet, hur vet man det?Är det en konst att författa pekoral eller skall det ses som en brist i den litterära begåvningen att åstadkomma sådana? Frågan föranleds även av att jag läst "Pegas på villovägar" (Strandberg, 1943) och en ytterligare fråga är om någon senare bok av motsvarande karaktär finns utgiven. /Tomas

Ordet pekoral används oftast för att beteckna dålig litteratur i meningen litteratur som är skriven med ett visst allvar men som har en oavsiktlig komisk verkan. Det beror nog på att författaren inte kan matcha det hen vill förmedla med gestaltningen, kanske i brist på erfarenhet av stil och genre eller helt enkelt av dumhet. En pekoral ger kort sagt ett rätt dumt intryck och är egentligen inte bara knuten till skönlitteratur i strikt mening. Och visst kan man leka med denna form och skriva medvetna pekoraler, men det kräver nog sin författare. Jag kan i skrivande stund inte komma på någon samtida motsvarighet till Strandbergs verk, förutom Grönköpings Veckoblad, som har en hel del sådana medvetet pekoralistiska texter. / Carin Franzén

Jag har en fråga som gäller litteraturöversikter. Vad betyder SLF? Vad är skillnaden mellan en SLR (systematic literature review) och en SLF? / Anna

Så vitt jag kan se har de inte med varandra att göra. En systematisk litteraturöversikt (det som på engelska kallas Systematic Review) används framför allt inom medicinsk forskning och är en heltäckande översikt som baseras på ett antal frågor. Målet är att hitta det relevanta material som finns i olika databaser och att försöka få en så heltäckande bild av forskningsområdet som möjligt. SFL står för Systemic Functional Linguistics, eller på svenska, systemisk-funktionell lingvistik. Det är alltså en teoribildning inom tillämpad språkvetenskap som ursprungligen kommer från Australien men är rätt betydelsefull inom nordisk språkforskning idag. / Carin Franzén

Jag undrar vad det är som avgör skillnaden mellan så kallad kiosklitteratur och kvalitetslitteratur. / Eva

Själva termen kiosklitteratur kommer sig av att den såldes i affärer som vanligtvis inte saluförde böcker, som tidningskiosker. Idag har nog den betydelsen spelat ut sin roll eftersom man exempelvis kan köpa pocketutgåvor av nobelpristagare i litteratur på ICA. Ofta avser man väl med termen en typ av litteratur som massproduceras och inte sällan skrivs under pseudonym. Den använder sig av ett lätt igenkännligt, stereotypt berättande och ska fungera som bladvändare – kravlös, tidsfördrivande läsning. De två vanligaste genrerna är deckaren och kärleksromanen. Den senare ges för det mesta ut av förlaget Harlequin och benämns ibland just som Harlequin-romaner.

Uppdelningen mellan den här sortens romaner som vänder sig till en bred publik och det du kallar kvalitetslitteratur är idag inte så enkel att dra. Men ett kriterium på kvalitet, som brukar framhållas av litteraturkritiken, har att göra med en viss komplexitet i berättandet och det språkliga arbetet, vilket alltså saknas i den massproducerade litteraturen. / Carin Franzén

NyheterVisa/dölj innehåll

Fortsätt frågaVisa/dölj innehåll