Fråga en forskare - Matematik

Har du frågor om matematik? Fråga en forskare!
Tidigare frågor och deras svar ser du här nedan. (Vi kan inte hjälpa till med svar på skoluppgifter).

Mejla din fråga till fragaenforskare@liu.se  tavla med matematiska utr‰kningarFoto: JordiDelgado

En kollega till mig ställde följande fråga häromdagen: ”Hur högt torn måste jag bygga för att kunna uppleva midnattssolen där jag bor?”. Vi bor i Örebro bör ju tilläggas. Jag är själv matte/no-lärare årskurs 1-7 med ett allmänt intresse för matematik. Men inser att viss kunskap har åldrats mindre väl... / Thomas

För att kunna se solen, får den inte skymmas av jordklotet. Solstrålarna måste alltså tangera jordklotet. Detta sker på polcirkeln exakt vid midsommar. Dessutom bryts ljuset i atmosfären, vilket till synes "lyfter" solen lite högre upp, så den kan ses lite mer söderut.uträkningar på whitebordtavlaUträkningar av höjd på torn i Örebro för midnattssolsutsikt.

Ljusbrytningen i atmosfären, vid horisonten, är ca 34' (bågminuter). Solskivans radie är ca 16' på sommaren. Polcirkeln finns vid 66 grader 34' N.

Vid midsommar är alltså solskivans centrum synligt ner till 66 grader 00' N och solskivans övre rand ner till 65 grader 44' N. Örebro har latitud 59 grader 17' N, så vinkelavstånden blir alfa = 6 grader 43' respektive 6 grader 27'.

Jordradien är ca 6370 km. Om man bygger tornet rakt upp i Örebro kan man rita en rätvinklig triangel (se figur) och få att R/(R+h) = cos(alfa), d.v.s. h/R = (1-cos(alfa))/cos(alfa). Efter lite omskrivningar och trigonometri får man då tornhöjder 44 km för att se solskivans centrum respektive 41 km för att se solskivans övre kant. Om ljusbrytningen inte
fanns skulle ett 52 km högt torn behövas. / Lars Alexandersson och Jana Björn vid Institutionen för matematik (MAI)

Jag har en fråga angående definitionen av en polygon. Jag gjorde en sökning på internet och min tolkning av både NE och Wolfram:s definition är att en polygon måste vara sluten. Dock har jag också läst att det finns "öppna polygon" och "stängda polygon". Är det skillnad på den svenska och engelska definitionen? Hur är det egentligen med den svenska definitionen av en polygon? / Nils

Terminologin inte är helt entydig, så idealiskt borde man alltid definiera vad exakt man menar. Jag har kollat med svenska och amerikanska kollegor och de var inte helt överens heller.

Man kan nog ändå säga att en månghörning är definitivt definierad av en sluten kurva. På engelska borde en polygon också vara sluten, som en månghörning. På svenska är polygon oftast, men kanske inte alltid en sluten kurva. Är den inte sluten, så kan man på engelska prata om polygonal path och på svenska om polygontåg. Normalt skulle man se dem som att de inte skär sig själva men det är inte helt uteslutet om man skulle tydligt definiera att man tillåter att kurvan skär sig själv. Mer allmänt kan man prata om piecewise linear path på engelska, då är det tillåtet att den skär sig själv. Ett polygontåg på svenska kan man nog tillåta att den skär sig själv.

Det kanske inte blev ett helt entydigt svar men som sagt, terminologin är ofta beroende av nivån, på vilken den används. T.ex. på gymnasiet har en cylinder normalt cirkulär bas, medan i högre och mer abstrakt matematik betyder cylinder en mängd som kan skrivas som en produkt av en annan mängd och ett intervall. Med denna definition betraktas även en kub eller rätblock som en cylinder. / Jana Björn, professor i matematik

Efter många års frånvaro från läraryrket jobbar jag igen som mattelärare på en grundskola. Jag har stött på något där jag inte minns vad som var rätt. Vi håller på med talserier och mönster i årskurs 8 (Y boken i xyz-serien). Jag trodde mig minnas att man kunde titta på talet n-1 i en talserie och studera differensen mellan talen i serien och starttalet: Diff(n-1)+starttalet. Boken däremot utgår från ett exempel där de tar: Diff(n)+starttalet.
I ett av talen blir det tydligt med skillnaden mellan bokens och min tanke: starttalet sägs vara -1 och diff 4. Frågan är vilket tal som fås om n=1000. Boken ger svaret 4n-1 och det jag trodde mig kunna ger 4n-5. Var tänker jag fel? / Lars

Tyvärr känner jag inte till xyz-serien av böcker, så jag kan inte jämföra med den. Men angående din fråga: Svaret beror på hur man numrerar talen i följden. Om man börjar med starttalet
a_0 = -1 och differensen d = 4, så blir n-te talet
a_n = a_0 + nd = -1 + 4n = 4n-1

Om man istället börjar med starttalet
a_1 = -1 och differensen d = 4, så blir n-te talet
a_n = a_1 + (n-1)d = -1 + 4(n-1) = 4n-5

Så det beror på om man startar med n=0 eller n=1. Lite som när man börjar vår tidräkning år 0 eller år 1 efter Kristus, eller om 1900-talet börjar med år 1900 eller 1901. Båda sätten är möjliga och ganska naturliga, ibland är det t.o.m. praktiskt att starta med något annat n än 0 eller 1.

En sak till angående terminologin: Talen a_1, a_2, ... i rad kallas en FÖLJD, medan en SERIE är (den oftast oändligt långa) additionen (a_1 + a_2 + ...), vars summa (värde) dock kan vara ändlig eller oändlig. Till exempel SERIEN (1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... = 2) får ändlig summa och konvergerar, medan SERIEN (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ...) får ändlig summa och divergerar. Och båda FÖLJDERNA 1, 1/2, 1/4, 1/8, ... och 1, 1/2, 1/3, 1/4, ... konvergerar (går mot) noll.

För övrigt kallas den "additiva" följden a_n = a_0+nd, som du tog upp, ARITMETISK med differens d, medan den "multiplikativa" följden a_n = a_0 *gånger* q^n kallas GEOMETRISK med kvot q. Bådas summor kan lätt räknas ut explicit, men kanske inte i åk8. Hoppas svaret hjälper! / Jana Björn, professor i tillämpad matematik

Kan en cykelslang vrängas ut och in om man klipper bort ventilen och gör
hålet tillräckligt stort? Jag tror det - min son tror det inte. Jag tror mig ha läst att det går och att "ologiska" demonstrationer kan utföras med denna. "Vanlig logik gäller ej för denna topologi". / Jan

Jo, det är möjligt. Ni kan göra följande experiment - simulering: Ta ett par mjuka byxor/leggings. Gärna med olika färger på ut- och insidan.cykelslangEn cykelslang eller en klurig matteutmaning? Foto: Fanny Schertzer CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Sy ihop (eller bara stoppa in i varandra ordentligt) nedre kanterna av byxbenen, så att det blir en lång mjuk "cykelslang", där midjeöppningen föreställer det "lilla" ventilhålet i cykelslangen.

Stoppa ena armen genom midje/ventilhålet in i ena byxbenet och fortsätt genom det andra byxbenet (som ju är ihopsytt med det första byxbenet) tills handen kommer ut genom midje/ventilhålet igen. Vi har alltså stoppat armen genom ventilhålet, genom hela cykelslangen och ut genom ventilhålet igen. Försök att tänka så.

Nu är ventil/midjehålet tillräckligt stort, så man kan dra det över armen, så att hela slangen/byxan blir som ett klumpigt armband runt handleden (med ventil/midjehålet på sidan). Nu behöver man inse hur detta bildar en ut-och-in-vänd cykelslang. Tänk så här: Armbandet är slangen med ventilhålet. Slangen/byxan går runt handleden som om handleden var en fälg (lite ihop krympt, kanske). Ta gärna den andra armen och trä den genom den "nya" ut-och-in-vända slangen/byxan för att övertyga dig om att det verkligen topologiskt bildar en slang med samma ventilhål.

Det behövs lite mekande och en del fantasi för detta men förhoppningsvis blir ni övertygade.

Ett liknande "praktiskt" problem är att, iklädd en t-shirt, binda ihop händerna med ett rep och vända t-shirten ut och in, utan att bryta repet. Det går! Jag har t.o.m. sett när en bekant gjorde det medan han höll ihop händerna (fast det blir mer "svängutrymme" om man bara binder händerna löst med ett rep).

Hoppas att det här inte blev för kryptiskt? Ha det så kul med tvätten! / Jana Björn, professor i tillämpad matematik

Har stött på ett problem och skulle vilja ha ett svar. Det gäller division med flera divisionstecken. "/" alltså. Jag har lärt mig att om det är 3 termer så utgör de två högra den kvot som först ska räknas ut. Ett exempel: 1/2/3 = 1/(2/3) = 1.5. [Egentligen står det väl implicit( 1/1)/(2/3)?]. Enligt andra ska det vara prioriterat från vänster till höger, dvs (1/2)/3 = 1/6. Min version stöds ju av att acceleration a uttrycks som förändring i hastighet per tidsenhet, exempelvis a = (m/s) /s eller som det då blir m / s^2. Så vad blir då 1/2/3? /Michael Sjögren

Det finns inget vedertaget sätt att tolka uttryck med flera "/". Där behövs alltid parenteser. Utan parenteser blir det bara misstolkningar. 1/2/3 betyder ingenting. Exemplet med accelerationen skulle snarare stödja prioriteringen från vänster: (m/s)/s = m/s^2. Men, som sagt, parenteser krävs. Hoppas det hjälper! / Jana Björn, professor vid Matematiska institutionen

Om det är så att ett större tal delat med ett mindre måste ge ett resultat större än 1 (eftersom det mindre talet är delmängd i det större) följer att -4 är större än -2 eftersom -4/-2 är större än 1. Men om -4 vore större än -2 följer ju också orimligheten att 0 är större än 2 vilket visas genom addition av 4 i båda leden av olikheten. Hur skall man tolka denna motsägelse? / Håkan Svenbro

Den regel som du använder, nämligen att: om a/b>1, så är a>b, gäller bara om b>0. Man visar detta genom att multiplicera båda leden med b och utnyttjar då att olikheter bevaras då man multiplicerar med ett positivt tal. Om b < 0,="" gäller="" i="" stället:="" om="" a/b="">1, så är b>a. Denna regel följer från den första om man multiplicerar båda leden med det positiva talet -b.

Det är alltså inget konstigt med att -4/-2>1, men -2>-4. / Bengt Ove Turesson


Jag har ett vagt minne av att man använde såpbubblor för att planera den optimalt kortaste sträckan för en motorväg mellan fyra städer i England. Någon som känner till detta och kan förklara fysiken bakom? / Stefan

Det problem som du beskriver hänger ihop med det så kallade Steinerträdsproblemet, dvs problemet att finna ett billigaste uppspännande träd (=minimalträd), då vissa noder måste kopplas samman medan andra kan väljas att tas med om de gör att totalkostnaden sänks. De valbara noderna kan vara ändligt många eller fler, tex alla punkter i planet. En lättillgänglig och bra förklaring finns i det här YouTube-klippet: https://www.youtube.com/watch?v=dAyDi1aa40E

Mina fysikkunskaper är rostiga, men det handlar om att naturen brukar ställa in tillståndet för ett system så att någon energi minimeras. I det här fallet bör filmen av såpvatten ställa in sig så att den upplagrade energin i såpfilmen minimeras (åtminstone lokalt). Jag skulle tro att detta energiminimeringsproblem och Steinerträdsproblemet är ekvivalenta och att första ordningens optimalitetsvillkor beskriver geometrin för ett (lokalt) optimalt Steinerträd. / Torbjörn Larsson, professor i optimeringslära


Heltalen är oändligt många. De rationella talen är lika oändligt många. Men de irrationella talen är fler än så. Är de komplexa talen ännu fler? Hur kan oändligheter vara olika stora? Hur många oändliga storlekar finns det? (Och hur vet man det?) / Thomas Ålander


Det är lite komplicerat, men jag ska försöka vara tydlig och inte allt för långrandig. När man ska jämföra storleken på två ändliga mängder kan man räkna element och se vilken som har flest element. Det fungerar inte så bra för oändliga mängder då både mängderna får oändligt som svar. För ändliga mängder är ett alternativ att para ihop element: Om man kan para ihop elementen i mängderna så att det till varje element i den ena mängden svarar exakt ett element i den andra, och omvänt, så säger man att mängderna är lika stora. Det är så man kan säga att två mängder är lika stora. 

Om två mängder INTE är lika stora men man till varje element i den första mängden kan hitta ett element i den andra (det blir då en del element över i den andra mängden) så säger man att den första mängden är mindre än den andra.

Nu till din fråga: Nej, de komplexa talen är lika många som de irrationella talen. Det visar man genom att hitta en ihopparning som ovan (eller med hjälp av någon sats som visar att det finns en sådan ihopparning). De irrationella talen är fler än de rationella talen, vilket du nog redan kände till.

Hur kan man få större oändligheter? Det enklast sättet är att titta på potensmängden. Om A är en mängd, så betecknar vi potensmängden med P(A) och den består av alla A:s delmängder (inkl A själv och tomma mängden). Man kan visa att potensmängden alltid är större än A själv.

Så bildar man B=P (irrationella talen) får man en ännu större mängd, och P(B) blir ännu större, …

Så kan man alltså bilda oändligt många oändligheter, lika många som de naturliga talen. Men det finns flera, många fler, oändligheter.

Nu blir det lite mer komplicerat. Man kan inte bilda någon mängd av alla mängder, de är för många. I mängdläran har man bestämt att för att något ska kallas mängd så ska man (i princip) kunna avgöra om ett element tillhör mängden eller inte. Om man skulle kunna bilda en mängd av alla mängder så skulle man också kunna bilda mängden av alla mängder som inte innehåller sig själva, men det leder till en paradox (ofta sedd i variationen av en barberare som rakar precis de som inte rakar sig själv; vem rakar barberaren?).

(Man säger att alla mängder bildar en klass.) Man kan nu visa att om vi tar alla olika oändligheter så är de för många för att bilda en mängd, och det finns alltså fler oändligheter än element i vilken som helst mängd.

Vill du lära dig mer får du läsa om kardinalitet (cardinality på engelska). Det finns säkert en hel del på nätet, och förstås i böcker. / Anders Björn, bitr. professor


Vad är definitionen för ett femsiffrigt tal? I en mattebok för årskurs 5 läste jag frågan: "Vilket är det näst lägsta femsiffriga talet?" Rätt svar skulle enligt facit vara 10001, men om definitionen för ett femsiffrigt tal är att det ska innehålla exakt fem siffror så kommer decimaltalen också in i bilden. Rätt svar kanske egentligen borde vara 0,0002? Men då har vi inte tagit hänsyn till de negativa talen. Är kanske -99998 det näst lägsta femsiffriga talet? / Martin


Precis som du skriver beror svaret på problemet på vilka tal man menar. Det beror alltså på om man bara tillåter positiva heltal, om man dessutom tillåter negativa heltal eller om man till och med tillåter decimaltal. Det verkar som om läroboksförfattaren har tänkt på positiva heltal. Man kan hoppas på att lärarna är så observanta att de inser att problemet inte är helt precist formulerat och uppmuntrar diskussioner i klasserna. / Bengt Ove Turesson


Fem personer skulle handla i en affär. Utanför affären fanns 5 parkeringsplatser. En av personerna sa till de andra: Ska vi testa och se på hur många olika sätt vi kan parkera våra bilar på? På hur många olika sätt kunde de parkera sina bilar?
Antag att personerna är A, B, C, D och E och att de parkerar bilarna till exempel i bokstavsordning. A har då 5 platser att välja på. För varje val av parkeringsplats, som A gör, har B 4 platser att välja på. Detta innebär att A och B kan parkera sina bilar på 5x4 sätt. Fortsätt nu på samma sätt: C kan parkera sin bil på 3 sätt efter att A och B har parkerat, D kan parkera sin bil på 2 sätt efter att A, B och C har parkerat och till sist kan E parkera sin bil på bara 1 sätt efter att de andra har parkerat.


Det finns därför 5x4x3x2x1 = 120 (=5!) sätt att parkera bilarna. / Bengt-Ove Turesson, universitetslektor i matematik


Varför ger fler stickprov en minskad felmarginal?

När man vill uppskatta något gör man det ofta med medelvärdet. Man kan visa att variansen för medelvärdet (vilket är ett mått på spridningen hos din data) minskar med antalet observationer i ditt stickprov. Detta gör alltså att när du har fler observationer i ditt stickprov, minskar variansen och du får en säkrare uppskattning dvs en minskad felmarginal. / Martin Singull, universitetslektor i matematisk statistik


Kan man på ett enkelt sätt visa vad som är störst av 100^99 eller 99^100?

Jag kommer att visa att 100^99<99^100. detta="" följer="" av="" att="">=3. Lite enkel algebra visar att den sista olikheten är ekvivalent med att ((1+1/n)^n)(1/n)<1 för="" n="">=3. Att den sista olikheten är sann beror på att (1+1/n)^n<><3 för="" n="">=1, vilket man brukar visa i den första analyskursen på universitetet. / Bengt-Ove Turesson, universitetslektor i matematik
 

Jag sysslar mycket med sportspel och sitter och försöker räkna ut sannolikheter i %. Min fråga är enligt följande: Vad är sannolikheten att du skall förlora fyra gånger i rad om du spelar på ett objekt som har 35% chans att förlora?

Du har altid 35% chans att förlora varje gång men vad sjunker % satsen till att du skall förlora fyra gånger i rad och hur ser den matematiska formeln ut.
Om spelen är oberoende av varandra, och sannolikheten att förlora ett visst spel är p (lika för alla spel), så är sannolikheten att förlora n spel i rad lika med p^n. 

I detta fall, med p=0.35 och n=4, fås p^n=0.01500625, dvs 1.500625%. / Torkel Erhardsson, universitetslektor i matematik


När började matematiken ? / Caroline
 

Hej Caroline och tack för din intresseväckande och svåra fråga ! Det finns bl.a upphittade vargben med inristade skåror, som kanske räknar dödade villebråd, som är mer än 30.000 år gamla men vi vet inget mer om matematiken i den kultur som utförde detta. För att få kunskap om tidig matematik får vi vända oss till kulturer som hade ett skriftspråk och som därför lämnat dokument efter sig som vi nu kan studera. De äldsta skriftspråken är den sumeriska kilskriften och den fornegyptiska hieroglyfskriften och de är ca 5500 år gamla.

Dokument som beskriver mycket gammal matematik i kilskrift finner vi på lertavlor som påträffats kring floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak. Matematiken på dessa lertavlor tar upp både geometriska och talteoretiska problem som är av intresse än i dag. Denna kulturs matematik brukar lite slarvigt kallas "babylonsk matematik". Den äldsta kända egyptiska matematiken finns på ett antal papyrusrullar ca 4000 år gamla, som bevarats i Egyptens torra klimat och som finns bevarade i dag på museer, t.ex på British Museum i London där de kan beskådas i en monter. Dessa rullar ställer och löser en mängd problem av både praktisk och teoretisk natur. Om du har tillgång till internet kan du hitta väldigt mycket information om allt detta genom en enkel sökning på bl. a. Rhindpapyrusen eller Babylonsk matematik. / Olle Axling, universitetslektor i matematik


En lite bisarr fråga. Om man kör en galen variant av rysk roulett, där man börjar med att skjuta med 5/6 skott i pistolen, tar ut en så det är 4/6, sedan 3, 2, 1. Hur stor är sannolikheten att man överlever? =)

Jag antar att man spelar med en revolver med möjlighet att placera sex kulor totalt (en pistol vet jag inte hur man skulle spela rysk roulette med) och att personen som spelar snurrar tillräckligt ordentligt och slumpmässigt så att alla försök är oberoende. Sannolikheten att överleva första skottet är då 1/6, andra skottet 2/6, tredje skottet 3/6 o.s.v. Resultatet av skotten är oberoende av varandra och därför får vi sannolikheten att överleva hela vansinnesspelet genom att multiplicera dessa sannolikheter, d.v.s. 1/6 * 2/6 * 3/6 * 4/6 * 5/6=5/324 eller ca 1,5 %. / Svante Linusson professor på matematiska institutionen vid Linköpings universitet


Detta är en fråga vi har diskuterat en hel del vänner emellan och nu känner jag ett starkt behov av att få svaret utrett. Spelledaren förbereder sig genom att lägga tre spelkort (två kungar och ett ess) upp och ner på ett bord. Sedan kallar han in dig och berättar för dig att din uppgift är att hitta esset. Först väljer du ett kort. När detta är gjort kommer spelledaren att ta bort ett av de två korten du inte valt (som självklart inte är ett ess). Nu frågar han dig om du vill byta till det andra kortet som nu finns kvar eller behålla ditt första val.

Vi är i stort sett alla överrens om att man skall byta i det läget men vi undrar om den enkla förklaringen att man först har 1/3 chans och sen när ett kort är borta så har man 1/2 inte är fullständigt. Eller? Ibland hör man samma exempel men med 1000 lådor istället för 3 spelkort.


Det stämmer att man skall byta. Precis som frågeställaren själv konstaterar så har sannolikheterna ändrats då spelledaren tillför ny information genom att ta bort en nitlott. Dock inte på det sätt som antyds. Den nya information som man har fått av att en nitlott har plockats bort har inte påverkat sannolikheten att man gissade rätt från början som fortfarande är 1/3. Sannolikheten att något av de andra två korten var esset är från början 2/3. Det som har ändrats är att de två korten man inte pekade på har blivit ett och att sannolikheten att detta enda kort är esset är alltså 2/3 efter att nitlotten tagits bort. 2 gånger av 3 tjänar man alltså på att byta. 

Observera att det är avgörande för resonemanget att spelledaren vet hur korten ligger och alltid plockar bort en nitlott. Om spelledaren plockade bort kortet utan att veta att det var en nitlott så tillförs ju inte information på samma sätt. 

Att gå över till 1000 spelkort istället för 3, där spelledaren tar bort 998 nitlotter istället för 1 är ett sätt att försöka göra det mer intuitivt klart att det är bra att byta. Nu tjänar man på det 999 gånger av 1000. Frågan var mycket het i USA för ca 15 år sedan där det fanns ett TV-program med 3 dörrar med en bil och två getter bakom. Och programledaren öppnade en dörr med en get efter att den spelande hade gissat precis som ovan. En het debatt utbröt om de spelande skulle byta eller inte. / Svante Linusson professor på matematiska institutionen vid Linköpings universitet

Nyheter matematik
Visa/dölj innehåll

Forskning matematik
Visa/dölj innehåll

Fråga mer
Visa/dölj innehåll