Framtid för Syrien

Kriget rasar i Syrien och tvingar människor på flykt. Men vad händer när landet ska byggas upp igen? Det är frågor som den syriske masterstudenten Haqqi Bahram brottas med i ett nätverk.

Haqqi Bahram, masterstudent vid LiU. – Vi kan inte bara titta på, utan måste göra någon för vårt land.
Haqqi Bahram, masterstudent vid Linköpings universitet, är med i ett nätverk som försöker hitta konstruktiva lösningar för Syriens framtid.
I grunden är han språkvetare. Innan kriget började hade han skaffat sig en kandidatexamen i engelska och brittisk litteratur, jobbat som lärare i engelska och påbörjat en masterutbildning inom lingvistik som aldrig hann avslutas på grund av kriget.
Istället började Haqqi Bahram arbeta med humanitära frågor på plats i Syrien, däribland som översättare för organisationen Läkare utan gränser. Till slut tvingades han lämna sitt land och 2015 kom han som flykting till Sverige.
Idag är han student på masterprogrammet Ethnic & Migrations Studies. Intresset för de frågorna har växt fram genom hans egna erfarenheter under de senaste åren.
– Migration är ett av världens mest aktuella ämnen. Vi är studenter från hela världen – Syrien, Sverige, Ghana, Kongo, Kina, Tyskland, Italien, Finland, Island, Danmark, Irland, Canada och Ryssland. Du kan bara tänka dig hur intressanta diskussioner vi har och hur de vidgar ens egen horisont enormt.

What if?

Genom studierna och ett aktivt, sökande liv i Sverige har Haqqi Bahram kommit att bli del av nätverket för Syriens framtid. Det består av ett fyrtiotal syriska studenter och forskare i Sverige. Hur kommer Syrien att se ut år 2040? Det är den övergripande frågan som nätverket arbetar med. Genom att metodiskt arbeta fram olika scenarier för Syrien efter kriget hoppas de via sin akademiska kunskap bidra till att bygga upp landet igen.
– Vi är inte politiker eller beslutsfattare med makt. Vi har inte alla redskap. Men vi vill som studenter och forskare hjälpa till med det vi kan för att bygga upp en hållbar framtid för vårt land, säger Haqqi Bahram.
Nätverket växte fram hösten 2016 och stöds av flera statliga myndigheter och institutioner, däribland Lund University, Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning (MISTRA) och Swedish Institute.
– Vi har hittills haft tre workshops där vi arbetat fram olika scenarier för hur Syrien utvecklas efter kriget. Vi ställer oss frågan ”What if” det här eller det där händer. Det kan till exempel vara ”vad händer om de som flytt inte vill återvända till Syrien?” Och motsatt – ”vad händer om alla vill återvända?” Eller ”hur ska en försoning vara möjlig?” Oavsett scenario så vill vi veta hur vi kan förbereda oss. Vilken blir vår roll? Vad kan vi då konkret göra?
Genom att bygga upp de olika scenarierna redan idag hoppas deltagarna i nätverket vara förberedda på ett sätt som kommer att ha en positiv inverkan på framtiden.
– Vissa saker vet vi med säkerhet. Skolan fungerar inte i dagens Syrien, det är ett enormt problem. En hel generation har förlorat sin skolgång. Vi behöver komma med nya kreativa idéer och lösningar. Detsamma gäller den förstörda infrastrukturen. En uppgift för nätverket är att ställa frågan vad vi kan göra åt det och stå i startgroparna med åtgärder den dagen kriget är slut.

Bombning i Aleppo

12 miljoner på flykt

Det krävs mod och framtidstro för att orka lyfta frågorna om en framtid för Syrien, konstaterar Haqqi Bahram. Något som inte är enkelt i ett förtvivlat nuläge och med en traumatiserad befolkning. 12 miljoner är idag på flykt på grund av kriget där.
– Samtidigt är det viktigt för oss i trygghet att fundera över vår egen roll här och nu. Vi kan inte låsa in oss i missmod och apati framför teven, utan försöka hitta vår plats i framtiden för Syrien.
En förhoppning är att nätverket sprids internationellt, att scenarier som förmedlar en framtidstro och konstruktiv uppbyggnad i Syrien efter kriget får fäste.
– Det ligger i människans natur att söka efter hoppet. Ju fler som ansluter sig desto mer hopp och tilltro kan spridas över världen säger Haqqi Bahram.

Fotnot: Nätverket kan nås via e-post till Haqqi Bahram, haqba671@student.liu.se, eller Tareq Emrairah, tareq.emtairah@iiiee.lu.se, coordinator for the network at Lund University.

Foto: Staffan Gustafsson & Khaled Khatib