Framtidens lärosal testas på Vallastaden

Foto: Gran BillesonNär bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 öppnar den 4 september finns ett Active Learning Classroom, ALC, med plats för 27 personer. Det ligger i anslutning till St kors innovativa kontorsmiljöer. Undervisande medarbetare har fått anmäla sitt intresse för att förlägga sin undervisning hit. Och det är flera som gjort.

- Varje dag är det något undervisningspass i lärmiljön, säger Frida Ekman på Lokalförsörjningsenheten och ansvarig för ALC under bomässan. Några exempel på utbildningar som kommer att vara här är Samhällsbyggnadsprogrammet, KSM, Konstvetenskap, Biblioteket och Didacticum.

ALC-rummet i Vallastaden är inte en färdig lösning med instruktioner för hur man kan eller ska jobba. Tvärtom, tanken är att miljön ska fungera som en katalysator, en skapad Bild: Frida Ekman i ALC-rummet i Vallastadenförutsättning för att se vad man skulle kunna göra. Men som namnet antyder skapar rummet förutsättningar för att studenterna är mer aktiva i lärandet i ett ALC-rum. Läraren guidar, studenterna sitter i grupper och bidrar genom att vrida och vända på informationen.
- Förhandlad kunskap istället för förmedlade kunskap, säger Konstantin Economou, ansvarig för LiU:s deltagande i Vallastaden. Han har exempel på hur ALC hjälpt honom i hans egen undervisning om sociala medier.
- Med flera uppkopplade skärmar har studenterna själva kunnat tillföra innehåll till undervisningen.

Tekniken i det här sammanhanget är sekundär, det viktiga i konceptet är flexibilitet och möte. Och det handlar inte bara om grupparbete, i så fall hade man kunnat bygga fler grupprum.
- Det är också viktigt att understryka att ALC inte passar all undervisning. Det ska användas i de moment och de kurser där det passar, säger Frida Ekman.

Det här blev tydligt vid ett studiebesök på University of Minnesota där bland annat Frida Ekman deltog. Här har man under tio års tid byggt om en tredjedel av sina salar till ALC och blandar vanliga föreläsningar med undervisning i ALC-salar.
- De jobbade i grupper om 120 studenter, nio studenter i varje grupp satt vid runda bord, fast i samma sal, berättar Frida Ekman. Istället för föreläsning blev det ett kollaborativt lärande mellan alla i hela salen på ett sätt som man inte kan göra i ett vanligt klassrum med så stora grupper.

Fastighetsavdelningen vill nu kunna ta med erfarenheterna från testmiljön i Vallastaden för att tillsammans med bland annat undervisande medarbetare påbörja arbetet med LiU:s framtida undervisningsmiljöer, pedagogik och digitala utveckling. Tanken är att, som ett första steg, bygga om en lärosal i C-huset för ALC-undervisning.
- Var med i bygget av framtidens lärmiljöer! Kom och testa ALC-salen i Vallastaden, uppmanar Frida Ekman.

LiU i Vallastaden Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll