Framtidsföretag

Foto Teiksma BusevaFramtidsföretag är ett avslutat projekt. Det var en regional satsning på företag i storleken 20-100 anställda. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Centrum för affärsutveckling i mindre företag (CAM) på LiU, Almi Företagspartner och näringslivet. Projektet pågick 2010-2014 och bidrog till att skapa 800 nya arbetstillfällen i ett 50-tal företag. Med utgångspunkt från deltagande företags tillväxtbehov och vedertagna verktyg och metoder har det skapats nya former för lärande, erfarenhetsutbyte och insikter för långsiktigt uthållig tillväxt i marknadsetablerade små och medelstora företag.

Skrivet om Framtidsföretag Visa/dölj innehåll

Filmer om Framtidsföretag Visa/dölj innehåll

LiU:s film om projektet

Tillväxtprogrammet Framtidsföretag har gett mindre företag i Östergötland stöd att växa. Genom att företagarna har fått mer kunskap om företagande och fått träffa andra företagare i andra branscher för att utbyta erfarenheter, har företagen fått möjligheter att växa. De 63 företag som ingick i den första omgången av tillväxtprogrammet har nästan dubblerat omsättningen och anställt över 1000 personer och därmed stärkt regionens konkurrenskraft. Modellen har nu spridits över landet.

Framtidsföretag har formats av Linköpings universitet och Almi företagspartner och finansierats av EU:s regionala utvecklingsfond.

Film 1

Om bakgrunden till projektet och projektmålen.

Film 2

Om innehållet i Framtidsföretag.

Film 3

Om nyttan med Framtidsföretag.

Kontaktpersoner Visa/dölj innehåll

Läs mer om CAM Visa/dölj innehåll

Närliggande verksamheter Visa/dölj innehåll