Framtidstro avgörande för att minska hälsoklyftor

Skillnaderna i hälsa är stora mellan människor i olika livssituation. Ny forskning visar att förmågan att ha tilltro till sig själv och att känna framtidshopp påverkar hälsan i mycket stor utsträckning. Resultaten presenteras vid ett seminarium i Almedalen.
Folkhälsoprofessor Margareta KristensonMargareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, har varit ordförande för Östgötakommissionen för folkhälsa vars fokus är att skapa en jämlik hälsa bland medborgarna. Hon berättar mer om de nya forskningsresultaten vid seminariet.

Tillit och hopp


– I välfärdslandet Sverige har vi stora skillnader i hälsa. Sämst hälsa har lågutbildade kvinnor. Skillnaderna beror på en lång rad faktorer, däribland levnadsvanor och psykosociala förklaringar; stress, social gemenskap och psykologi. Ny forskning visar att särskilt tilltro till den egna förmågan, liksom tillit, hopp och framtidstro är avgörande, grundläggande faktorer för hälsan. Detta är också en utmaning för politiker och beslutsfattare som behöver skapa ett samhälle som präglas av hopp och framtidstro, säger Margareta Kristenson.

Seminariet har rubriken ”Ett långt och friskt liv – men inte för alla”.

Tid och plats: Måndagen 4 juli kl 16-17. Plats: Strandvägen 4. Platsbeskrivning: East Sweden Arena, vid Wisby strands veranda.

Arrangör är East Sweden, Region Östergötland, Linköpings universitet, Linköpings Kommun och Östsvenska Handelskammaren.